Відбулося урочисте спільне засідання вченої ради Університету та президії НАПрНУ з нагоди святкування Дня Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

18-11-2016, 16:18

Захід відкрив ректор Університету В.Я.Тацій, який привітав присутніх зі святом та зазначив, що керівництво та колектив вишу впевнено йдуть курсом, обраним понад 25 років тому, докладають максимум зусиль для того, щоб Університет динамічно розвивався задля поступу вперед та успіхів по всіх напрямах. Головне, що ми єдині як в баченні майбутнього, так і у реальних справах, бо наша alma-mater є прикладом єднання молодого покоління і досвідчених викладачів.

«Сьогодні наш Університет є закладом високої культури, вихованості, порядності та чесності, і я хочу вклонитися всім тим, хто робив усе для цього до нас і працює зараз»,  – підкреслив В.Я.Тацій.

На заході була проведена церемонія вручення П.-А. Альбрехту (професор Університету Гете Франкфурта-на-Майні) диплома та мантії Почесного доктора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. П.-А. Альбрехт виступив із промовою у зв’язку з отриманням почесного звання.

Голова Харківської обласної ради, голова наглядової ради Університету С.І.Чернов вручив:

Почесну грамоту

Шепітьку Валерію Юрійовичу – доктору юридичних наук, професору, завідувачу кафедри криміналістики;

Подяку Харківської обласної ради

Слюсару Андрію Миколайовичу – доктору юридичних наук, професору кафедри трудового права;

Секретар Харківської міської ради О.М. Новак нагородив:

Почесною грамотою Харківської міської ради

Закоморну Катерину Олександрівну – кандидата юридичних наук, доцента кафедри державного будівництва;

Трофименка Володимира Михайловича – кандидата юридичних наук, доцента кафедри кримінального процесу;

Соколову Аллу Костянтинівну – доктора юридичних наук, професора, завідувачку кафедри екологічного права;

Подякою Харківського міського голови

Свічкарьову Ярославу Віталіївну –  кандидата юридичних наук, доцента кафедри трудового права;

Анісімову Ганну Валеріївну – кандидата юридичних наук, доцента кафедри екологічного права;

Сакару Наталію Юріївну – кандидата юридичних наук, доцента кафедри цивільного процесу;

Орденом Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого ІІ ступеня нагороджені:

Баулін Юрій Васильович –  Голова Конституційного Суду України, доктор юридичних наук, професор;

Шульга Михайло Васильович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри земельного та аграрного права;

Орден Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого ІІІ ступеня отримали:

Бенедик Іван Васильович –  кандидат юридичних наук, доцент, директор Інституту прокуратури та кримінальної юстиції;

Герасіна Людмила Миколаївна – доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології та політології;

Козак Вадим Анатолійович – кандидат юридичних наук, доцент, декан господарсько-правового факультету;

Мануйлов Євген Миколайович – кандидат філософських наук, професор кафедри філософії;

Шило Ольга Георгіївна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності.

Рішенням Комітету з присудження Премії імені Ярослава Мудрого у 2016 році лауреатами стали: »

І. У номінації «ЗА ВИДАТНІ ДОСЯГНЕННЯ В НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРОБЛЕМ ПРАВОЗНАВСТВА»:

Жданенко Світлана Борисівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Калиновський Юрій Юрійович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Кальницький Едуард Анатолійович, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Коваленко Інна Ігорівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Максимов Сергій Іванович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук України;

Мануйлов Євген Миколайович, кандидат філософських наук, професор, професор кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Мелякова Юлія Василівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Трофименко Володимир Анатолійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Городовенко Віктор Валентинович, доктор юридичних наук, голова Апеляційного суду Запорізької області, голова Координаційного суддівського центру, представник України в Консультаційній Раді суддів Кабінету Міністрів Ради Європи в м. Страсбурзі, Заслужений юрист України;

Іваницький Сергій Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри загальноюридичних дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка;цент.

Прокопенко Олександр Борисович, кандидат юридичних наук, суддя Верховного Суду;

Сердюк Валентин Васильович, доктор юридичних наук, професор, заступник керівника апарату Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Заслужений юрист України;

Афанасьєв Володимир Вікторович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Назаров Іван Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Овсяннікова Ольга Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Юревич Ірина Валеріївна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Сокуренко Валерій Васильович, доктор юридичних наук, доцент, ректор Харківського національного університету внутрішніх справ, генерал поліції третього рангу;

Ющик Олексій Іванович, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

ІІ. У номінації «ЗА ВИДАТНІ ЗАСЛУГИ В ГАЛУЗІ ПІДГОТОВКИ ЮРИДИЧНИХ КАДРІВ»:

Самощенко Ігор Вікторович, кандидат юридичних наук, доцент, декан міжнародно-правового факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Щур Богдан Володимирович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права та процесу Львівського торговельно-економічного університету;

Миронюк Роман Вікторович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

ІІІ. У номінації «ЗА ПІДГОТОВКУ І ВИДАННЯ ПІДРУЧНИКІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ»:

Демиденко Григорій Григорович, доктор історичних наук, професор, заслужений професор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Єрмолаєв Віктор Миколайович, доктор юридичних наук, професор кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Криницький Ігор Євгенович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального та адміністративного права і процесу Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Дмитрик Ольга Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Дамірчиєв Мушфік Іскєндер огли, доктор юридичних наук, доцент кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Білінський Дмитро Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Головашевич Олександр Олександрович, кандидат юридичних наук, асистент кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Котенко Артем Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Онищук Надія Юріївна, кандидат юридичних наук.

Почесними грамотами Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: »

 

Білоусов Євген Миколайович – к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права;

Галенко Ігор Леонідович – головний режисер Палацу студентів;

Гуд Тетяна Миколаївна – зав. лабораторією кафедри кримінального права № 2;

Давиденко Світлана Василівна – к.ю.н., доцент кафедри кримінального процесу та ОРД;

Долбієва Людмила Олександрівна – старший інспектор відділу діловодства та архіву;

Зимогляд Віктор Якович – к.ф.н., доцент кафедри соціології та політології;

Куцепал Світлана Вікторівна – д.філос.н., професор, завідувач кафедри гуманітарних та соціально-економічних навчальних дисциплін Полтавського юридичного інституту;

Левковець Олена Миколаївна – к.е.н., доцент кафедри економічної теорії;

Лемешко Олександр Миколайович – к.ю.н., доцент, заступник директора з навчальної та наукової роботи Полтавського юридичного інституту;

Лісова Сніжана Вікторівна – комендант гуртожитку № 13;

Лобойченко Дмитро Миколайович – начальник експлуатаційно-технічного відділу;

Логвінчук Ольга Іванівна – комендант Палацу студентів;

Мороз Тетяна Юріївна – доцент кафедри іноземних мов № 1;

Мунтян Віктор Степанович – доцент кафедри фізичного виховання № 1;

Муравйова Олена Миколаївна – начальник редакційного відділу газети «Vivat Lex!»;

Мясоєдова Світлана Вадимівна – доцент кафедри іноземних мов № 3;

Негребецький Владислав Валерійович – к.ю.н., доцент кафедри криміналістики;

Пасмор Надія Петрівна – директор наукової бібліотеки;

Пашков Віталій Михайлович – д.ю.н., завідувач кафедри цивільного, господарського та екологічного права Полтавського юридичного інституту;

Піскунова Ольга Анатоліївна – художник зі світла Палацу студентів;

Романов Михайло Васильович – к.ю.н., доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права;

Романова Ганна Сергіївна – к.ю.н., зав. лабораторією кафедри фінансового права;

Русанова Людмила Василівна – провідний спеціаліст редакційно-видавничого відділу;

Сатохіна Наталія Іванівна – асистент кафедри філософії;

Скакун Юрій Євгенійович – к.ю.н., асистент кафедри цивільного права № 2;

Сурженко Ольга Анатоліївна – к.ю.н., доцент кафедри цивільного права № 1;

Терьошкіна Наталія Іванівна – провідний спеціаліст відділу кадрів;

Товкун Марина Олександрівна – науковий співробітник НДС;

Уварова Олена Олександрівна – к.ю.н., доцент кафедри теорії держави і права;

Уманець Ольга Віталіївна – доцент кафедри культурології;

Частник Олександр Станіславович – начальник відділу міжнародних програм і зв’язків, к. мистец-ва, доцент кафедри іноземних мов № 1;

Членов Миколай Володимирович – підполковник юстиції, старший викладач СК № 1 Інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ;

Чуприна Юлія Анатоліївна – начальник відділу наукових досліджень;

Чала Ніна Петрівна – головний бухгалтер;

Шалда Жана Петрівна – начальник планово-фінансового відділу;

Шевченко Євген Валерійович – к.ю.н., доцент кафедри кримінального права № 1;

Подякою ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: »

Аксьонова Оксана Миколаївна – ст. лаборант кафедри філософії;

Артеменко Тетяна Миколаївна – к.філол.н., доцент кафедри іноземних мов № 2;

Бесчасна Тетяна Анатоліївна – курсант магістратури Інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ;

Біляєв Олександр Олександрович – к.ю.н., асистент кафедри цивільного права № 1;

Блавацька Дар’я Андріївна – зав. лабораторією кафедри екологічного права;

Гайдучик Петро Сергійович – курсант магістратури Інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ;

Гордевська Ольга Миколаївна – секретар-друкар відділу діловодства та архіву;

Гоцуляк Світлана Леонідівна – лаборант кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн;

Греков Євген Анатолійович – к.ю.н., доцент кафедри цивільного, господарського та екологічного права Полтавського юридичного інституту;

Грудина Ірина Вікторівна – провідний спеціаліст бухгалтерської служби;

Демідова Світлана Дмитрівна – провідний спеціаліст планово-фінансового відділу;

Еверт Жанна Петрівна – спеціаліст І категорії відділу кадрів;

Єрмолич Вікторія Георгіївна – провідний спеціаліст бухгалтерської служби;

Ігнатенко Ірина Володимирівна – к.ю.н., асистент кафедри земельного та аграрного права;

Ісаєнко Ірина Павлівна – зав. лабораторією кафедри конституційного права України;

Колеснікова Анастасія Михайлівна – ст. лаборант кафедри культурології;

Колибельникова Лариса Василівна – провідний інженер відділу капітального будівництва;

Крайник Григорій Сергійович – к.ю.н., асистент кафедри кримінального права № 1;

Лемішко Юлія Юріївна – к.ю.н., асистент кафедри кримінального права № 1;

Любченко Олексій Олександрович – к.ю.н., асистент кафедри кримінального, адміністративного та трудового права Полтавського юридичного інституту;

Мазалова Айше Осламівна – лаборант кафедри господарського права;

Мазур Борис Петрович – комендант гуртожитку № 15;

Мех Юлія Володимирівна – к.ю.н., доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності;

Михайлова Катерина Василівна – секретар-стенографістка вченої ради університету;

Міщенко Оксана Михайлівна – лаборант кафедри фізичного виховання № 1;

Мурейко Наталія Валентинівна – ст. інспектор навчально-методичного відділу Полтавського юридичного інституту;

Новак Катерина Михайлівна – ст. лаборант кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн;

Новікова Олена Юріївна – зав. лабораторією кафедри економічної теорії;

Онуфрієнко Олена Іванівна – спеціаліст І категорії відділу кадрів;

Самофал Ольга Іванівна – завідувач довідково-бібліографічним відділом;

Сараф’ян Вікторія Анатоліївна – т.в.о. заступника начальника планово-фінансового відділу;

Сухар Галина Олександрівна – оператор копіювальних і розмножувальних машин типографії;

Токарєва Катерина Олегівна – к.ю.н., лаборант кафедри фінансового права;

Хміль Ярослав Ігорович – курсант магістратури Інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ;

Хохлова Лідія Михайлівна – зав. лабораторією кафедри соціології та політології;

Юревич Ірина Валеріївна – к.ю.н., асистент кафедри організації судових та правоохоронних органів;

Якубенко Інна Олексіївна – комендант бібліотечного корпусу;

Яремчук Вікторія Олегівна – к.ю.н., асистент кафедри криміналістики;

Подякою ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого співробітникам та учасникам творчих колективів Палацу студентів: »

Аралова Ольга Олегівна – учасниця студії танцю «Міріданс»;

Безрученко Наталія Миколаївна – костюмер;

Бессонов Микита Сергійович – учасник театру української пісні «Розмарія»;

Бондар Єлизавета Володимирівна – учасниця театру естрадного танцю;

Бреславець Галина Миколаївна – керівник ансамблю «Розмарія»;

Вєннікова Вікторія Вікторівна – солістка-вокалістка;

Віднічук Роман Андрійович – учасник чоловічої хорової капели;

Вовк Степан  Юрійович – учасник чоловічої хорової капели;

Галушко Микола Васильович – слюсар ТЕЦ Палацу студентів;

Герасимчук Тетяна Василівна – керівник чоловічої хорової капели;

Гізімчук Олена Олександрівна – солістка ансамблю  «Купава»;

Горобцова  Марія Олександрівна – солістка-вокалістка;

Д’яконова Ярославна Олексіївна – солістка дуету «Мелана»;

Дійниченко Марія Сергіївна – учасниця жіночого вокального ансамблю;

Єрмакова Аліна Олександрівна – учасниця театру української пісні «Розмарія»;

Іщенко Ірина Миколаївна – прибиральниця Палацу студентів;

Казанська Рената Тимурівна – учасниця театру естрадного танцю;

Касілова Дарья Вікторівна – учасниця театру української пісні «Розмарія»;

Костирко Ян Валерійович – соліст-вокаліст;

Крайняк Владислав Сергійович – учасник робочої групи;

Лашко Віталій Сергійович – соліст-вокаліст;

Малишева Олена Миколаївна – учасниця жіночого хору;

Мамчур Сергій Володимирович – учасник чоловічої хорової капели;

Меліхова Юлія Анатоліївна – солістка ансамблю «Купава»;

Милейко Катерина Сергіївна  – учасниця ансамблю скрипалів;

Моїсеєнко Олег Миколайович – завідувач студентського клубу;

Мух Антуан  – учасник студії танцю «Міріданс»;

Нагорна Наталія Олегівна – керівник ансамблю бального танцю;

Новіков Олександр Юрійович – аранжувальник;

Олепір Анна Сергіївна – керівник жіночого хору;

Охота Валерія Борисівна – учасниця жіночого вокального ансамблю;

Племешева Юлія Олександрівна – учасниця ансамблю скрипалів;

Романова Валерія Борисівна – керівник ансамблю «Розмарія»;

Рудько Олексій Володимирович – керівник молодіжного театру;

Сет’ян Гаррі Григорович – соліст-вокаліст;

Сидорова Світлана Володимирівна – солістка-вокалістка;

Скринник Катерина Олександрівна – учасниця жіночого хору;

Скрипчук Володимир Петрович – керівник духового оркестру;

Скрипчук Ганна Вікторівна – солістка дуету «Мелана»;

Слюсаренко Тетяна Олександрівна – солістка ансамблю «Купава»;

Тимченко Ірина Володимирівна – ведуча концертів;

Турська Валерія Миколаївна – учасниця жіночого хору;

Усманов Юрій  Ільдарович – ведучий концертів;

Хомич Ярослав Вікторович – учасник духового оркестру;

Шипов Іван Ігорович – учасник духового оркестру;

Шкурко Наталія Миколаївна – солістка-вокалістка;

Щербаков Станіслав Юрійович – учасник театру української пісні «Розмарія».

стипендії імені заслуженого професора В.В.Сташиса призначено: »

Климко Юлії Володимирівні – студентці 3 курсу 3 групи Слідчо-криміналістичного інституту;

Шевченко Нателлі Станіславівні – студентці 3 курсу 1 групи Слідчо-криміналістичного інституту;

Ковальовій Катерині Олександрівні – студентці 2 курсу 5 групи Слідчо-криміналістичного інституту.

стипендію імені Ярослава Мудрого у галузі науково – дослідної та навчальної роботи для студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого призначено: »

Волковій Софії Сергіївні  – студентці 4 курсу 15 групи Інституту прокуратури та кримінальної юстиції;

Паращенко Олександрі Костянтинівні  – студентці 3 курсу 4 групи Інституту прокуратури та кримінальної юстиції;

Луговському Андрію  Дмитровичу – студенту 2 курсу 4 групи  Інституту підготовки кадрів для органів юстиції;

Безменській Анастасії Олександрівні – студентці 2 курсу 15 групи Інституту підготовки кадрів для органів юстиції;

Олійнику  Антону  Вікторовичу – студенту 3 курсу 1 групи Господарського-правового факультету;

Ільїну Ярославу Сергійовичу – студенту 3 курсу 6 групи Господарського-правового факультету;

Кваші Юлії Олександрівні, студентці 3 курсу 4 групи Господарського-правового факультету;

Лесніці Віталію Юрійовичу студенту 3 курсу 1 групи Військово-юридичного факультету;

Кислиці Катерині Олегівні, студентці 3 курсу 17 групи Інституту підготовки кадрів для органів юстиції;

Присяжнюк Ганні Володимирівна –  студентці 4 курсу 4 групи Факультету підготовки кадрів для Пенсійного фонду України.