Відбулося урочисте засідання вченої ради Університету та Президії НАПрНУ з нагоди святкування Дня Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

20-11-2015, 11:04

Захід відкрив ректор Університету В.Я.Тацій, який щиро привітав присутніх зі святом та зазначив, що сумісний курс керівництва та колективу на розвиток вузу, обраний більш 25 років тому, забезпечує впевнений стабільно динамічний поступ Університету та успіхи по всіх напрямах. Безумовно, є і недоліки. Однак ми всі єдині, нас об’єднує одна професія, спільний обов’язок готувати висококваліфікованих юристів. Маємо ще багато зробити для того, щоб плоди нашої праці обов’язково були потрібні нашій молодій незалежній та правовій країні.

Під час засідання викладачам Університету ректор Університету В.Я.Тацій вручив нагороди та Премії імені Ярослава Мудрого.

Орденом Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого ІІ ступеня нагороджені:

В.В.Комаров – професор, проректор з навчально-методичної роботи;

М.І.Панов – професор, завідувач кафедри кримінального права № 2.

Орденом Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого ІІІ ступеня нагороджені:

А.П.Гетьман – професор, проректор з наукової роботи;

Н.О.Гуторова – професор, директор Полтавського юридичного інституту;

О.В.Капліна – професор, завідувач кафедри кримінального процесу;

О.В.Петришин – професор, завідувач кафедри теорії держави і права;

Л.С.Шевченко – професор, завідувач кафедри економічної теорії.

Рішенням Комітету з присудження Премії імені Ярослава Мудрого лауреатами Премії імені Ярослава Мудрого у 2015 році визнані:

І. У номінації «ЗА ВИДАТНІ ДОСЯГНЕННЯ В НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРОБЛЕМ ПРАВОЗНАВСТВА»:

– Р.С.Мельник, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

– Є.М. Моісеєв, кандидат юридичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України;

– В.В.Чернєй, доктор юридичних наук, професор, ректор Національної академії внутрішніх справ;

– О.М.Джужа, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної роботи Національної академії внутрішніх справ;

– М.В.Лошицький, доктор юридичних наук, професор, ректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;

– С.Ф.Константінов, доктор юридичних наук, професор, начальник кафедри адміністративної діяльності Національної академії внутрішніх справ;

– Ю.Ю.Орлов, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної роботи Національної академії внутрішніх справ;

– Т.А.Плугатар, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України;

– М.П.Требін, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри соціології та політології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

– О.В.Волянська, кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології та політології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

– Л.М.Герасіна, доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри соціології та політології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

– В.Я.Зимогляд, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри соціології та політології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

– В.Л.Погрібна, доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри соціології та політології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

– І.О.Поліщук, доктор політичних наук, професор, професор кафедри соціології та політології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

– О.М.Сахань, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та політології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

– М.В.Афанасьєва, доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного права, в.о. проректора з наукової роботи Національного університету «Одеська юридична академія».

 ІІ. У номінації «ЗА ВИДАТНІ ЗАСЛУГИ В ГАЛУЗІ ПІДГОТОВКИ ЮРИДИЧНИХ КАДРІВ»:

– В.В.Голіна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук України;

– М.І.Іншин, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Заслужений юрист України;

– О.Ф.Андрійко, доктор юридичних наук, професор, в.о. завідувача відділу державного управління та адміністративного права Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, член-кореспондент Національної академії правових наук України.

 ІІІ. У номінації «ЗА ВИДАТНІ ЗАСЛУГИ В ЗАКОНОТВОРЧІЙ, СУДОВІЙ і ПРАВОЗАСТОСОВЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ»:

– А.І.Колтунова, голова Апеляційного суду Харківської області;

– В.Л.Мусіяка, кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри галузевих правових наук правничого факультету Національного університету «Києво-Могилянська академія», Заслужений юрист України;

– М.І.Смокович, кандидат юридичних наук, заступник голови Вищого адміністративного суду, Заслужений юрист України.

 ІV. У номінації «ЗА ПІДГОТОВКУ І ВИДАННЯ ПІДРУЧНИКІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ»:

– С.Я.Вавженчук, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного та трудового права юридичного факультету Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

– О.Г.Данильян, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

– О.П.Дзьобань, доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.