Відбулося урочисте засідання вченої ради Університету з нагоди святкування 215-річчя з дня заснування Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

18-11-2019, 16:32

Урочисте засідання вченої ради Університету відкрив ректор Василь Тацій. Він привітав присутніх зі святом і підбив певний підсумок діяльності вишу, що за останні десятиліття перетворився на справжній мегаполіс на теренах Харкова з розвиненою інфраструктурою, у якому створені належні умови не лише для плідної роботи та навчання, а й для активного відпочинку.

Захід продовжила церемонія вручення Директорові школи права Талліннського технологічного університету, професорові Танелу Карікмяе диплома та мантії Почесного доктора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. В урочистій промові Професор Танел Керікмяе зазначив: «Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого гордо посідає своє місце серед поважних університетів з якісно розробленими навчальними програмами, визначними випускниками та налагодженою академічною мережею. Але, перш за все, я маю відзначити Університет за видатних, талановитих та амбітних людей як в академічній, так і в адміністративній сферах». Пан Керікмяе також окреслив нові напрями майбутньої співпраці.

 

За вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з нагоди святкування Дня Університету члени колективу були відзначені почесними нагородами:

 Грамотою Харківської обласної ради:

 • Б.М.Головкін, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права;
 • О.В.Петришин, президент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри теорії і філософії права НЮУ імені Ярослава Мудрого;
 • І.В.Спасибо-Фатєєва, професор кафедри цивільного права № 1

Подякою Харківської обласної ради:

 • О.В.Сенаторова, доцент кафедри міжнародного права;
 • В.В.Шеховцов, заступник директора Інституту прокуратури та кримінальної юстиції

 Почесною Грамотою виконкому Харківської міської ради:

 • С.Г.Серьогіна, завідувач кафедри державного будівництва;
 • В.Ю.Шепітько, завідувач кафедри криміналістики

Подякою Харківського міського голови:

 •  О.Ю.Кузнецова, завідувач кафедри іноземних мов № 3;
 • Л.І.Летнянчин, доцент кафедри конституційного права України;
 • О.В.Попрошаєв, завідувач кафедри фізичного виховання № 1

 

Орденом Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого ІІ ступеня:

 • Ю.П.Битяк, перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Орденом Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого ІІІ ступеня:

 • Т.М.Слінько, завідувач кафедри конституційного права України;
 • М.П.Требін, професор, завідувач кафедри соціології та політології;
 • М.П.Кучерявенко, завідувач кафедри фінансового права;
 • Л.М.Демидова, професор кафедри кримінального права № 1;
 • Л.С.Луценко, завідувач кафедри фізичного виховання № 2

Почесною грамотою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: »

 • О.В.Бабаєва, асистент кафедри кримінального процесу та ОРД;
 • О.І.Борисенко, спеціаліст І категорії редакційно-видавничого відділу;
 • Д.О.Вовк, доцент кафедри теорії і філософії права;
 • О.В.Волянська, доцент кафедри соціології та політології;
 • Г.Г.Гриценко, доцент кафедри цивільного, господарського і фінансового права Полтавського юридичного інституту;
 • Ю.О.Дружиніна, заступник начальника планово-фінансового відділу;
 • Ю.Ю.Забуга, асистент кафедри кримінального права №1;
 • Калмикова Олександра Сергіївна – к.ю.н., асистент кафедри міжнародного права;
 • Е.А.Кальницький, доцент кафедри філософії;
 • М.Г.Коваленко Марія Геннадіївна – старший лаборант кафедри державного будівництва;
 • Г.С.Крамаренко, старший лаборант кафедри криміналістики;
 • О.С.Малохліб, завідуюча лабораторією кафедри екологічного права;
 • О.О.Марченко, доцент кафедри адміністративного права;
 • О.І.Онуфрієнко, провідний спеціаліст відділу кадрів;
 • А.С.Ребриш, асистент кафедри судоустрою та прокурорської діяльності;
 • Я.С.Рябченко, доцент кафедри адміністративного права;
 • О.Ю.Самєлюк, завідуюча лабораторією кафедри економічної теорії;
 • В.О.Сліпенчук, провідний спеціаліст відділу кадрів;
 • Т.О.Слюсаренко, асистент кафедри культурології;
 • О.М.Столяренко, старший викладач кафедри фізичного виховання № 1;
 • Г.О.Сухар оператора цифрових розмножувальних машин типографії;
 • Ю.С.Таволжанська, асистент кафедри кримінального права № 1;
 • Н.В.Хомяк, заступник головного бухгалтера;
 • М.К.Черкашина, к.ю.н., доцент кафедри екологічного права;
 • О.О.Шандула, доцент кафедри адвокатури;
 • О.В.Шпакова, завідуюча лабораторією кафедри цивільного права № 1;
 • О.А.Шумейко, доцент кафедри культурології;
 • О.В.Шутенко Оксана Василівна – к.ю.н., доцент кафедри цивільного процесу

Подякою ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: »

 • В.В.Баранчук, асистент кафедри криміналістики;
 • Ю.М. Бурнягіна, асистент кафедри трудового права;
 • А.Ю.Гнатюк, асистент кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту;
 • Н.Ю.Гордієнко, старший лаборант кафедри соціології та політології;
 • С.Д. Грищенко, інженер з техніки безпеки та пожежної охорони Інституту управління та права;
 • К.О.Грінченко, старший лаборант кафедри історії держави і права України і зарубіжних країн;
 • А.Г.Донець, асистент кафедри цивільного права № 1;
 • А.С.Зубенко, лаборант кафедри економічної теорії;
 • О.В.Каданер, доцент кафедри іноземних мов № 1;
 • Г.В.Коваленко, асистент кафедри філософії;
 • Я.О.Ковальова, асистент кафедри адвокатури;
 • Л.П.Лавриненко, оператор ПМВ редакційно-видавничого відділу;
 • О.В.Лазукова, асистент кафедри кримінального процесу;
 • М.І.Любченко, асистент кафедри теоретико-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту;
 • І.М.Малиновська, асистент кафедри цивільного права № 1;
 • О.І.Марченко, редактор ІІ категорії редакційного відділу газети «Vivat Lex!»;
 • С.С.Новосильська, інспектор учбового підрозділу Інституту управління та права;
 • З.Д.Павлюченко, провідний економіст планово-фінансового відділу;
 • О.О.Петришин, асистент кафедри права Європейського Союзу
 • Н.О.Попова, доцент кафедри іноземних мов № 3
 • О.В.Разумовська, завідуюча лабораторією кафедри культурології;
 • П.В.Редіна, старший лаборант кафедри адміністративного права;
 • Г.А.Сергєєва, доцент кафедри іноземних мов № 1;
 • О.О.Сидоренко, завідуюча лабораторією кафедри державного будівництва;
 • О.О.Сушильников, лаборант кафедри фізичного виховання № 1;
 • О.І.Таран, провідний спеціаліст відділу кадрів;
 • Д.С.Тімонова, старший лаборант кафедри кримінального права № 1;
 • Л.О.Томаровська, завідуюча лабораторією кафедри філософії;
 • К.О.Трихліб, асистент кафедри теорії і філософії права;
 • Ю.О.Убоженко, спеціаліст І категорії бухгалтерської служби;
 • С.Г.Фіннік, заступник начальника відділу діловодства та архіву;
 • О.В.Чумаков, старший викладач кафедри фізичного виховання № 1;
 • А.А.Шевченко, старший лаборант кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності;
 • М.В.Шпак, асистент кафедри цивільного процесу;
 • Р.М.Щербак Руслан, старший викладач кафедри фізичного виховання №2.