Відбулося урочисте засідання вченої ради Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та Президії Національної академії правових наук України, присвячене Дню Університету

16-11-2018, 17:06

Захід відкрив ректор Університету В.Я.Тацій, який привітав присутніх із 214-ю річницею від дня заснування Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та зазначив, що впродовж багатьох років завдяки невтомній праці усього колективу Університет лідирує в найпрестижніших рейтингах серед юридичних закладів вищої освіти. Окремо Василь Якович зупинився на важливих подіях цього року, які відбулися у житті закладу. Закінчуючи виступ, ректор подякував усім за розуміння, самовідданість і служіння на благо Університету.

Учасників урочистостей поздоровили голова Харківської обласної ради С.І.Чернов, секретар Харківської міської ради О.М.Новак, голова ХОО Союзу юристів України В.В.Кривобок.

Під час засідання викладачам і співробітникам Університету вручено нагороди:

Грамота Харківської обласної ради:  

 • професору кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права В.В.Голіні
 • завідувачу кафедри кримінального права №2 М.І.Панову
 • завідувачу кафедри кримінального права №1 В.І.Тютюгіну 

Подяка голови Харківської обласної ради:  

 • головному бухгалтеру Н.П.Чалій
 • начальнику планово-фінансового відділу Ж.П.Шалді 

Грамота Харківської міської ради:  

 • директору Слідчо-криміналістичного інституту Є.О.Алісову
 • завідувачу кафедри господарського права Д.В.Задихайлу 

 Подяка Харківського міського голови:  

 • професору кафедри теорії і філософії права Є.А.Гетьману
 • керівнику телецентру О.І.Поклонській
 • доценту кафедри адміністративного права М.Г.Шульзі 

Почесна грамота Харківської обласної організації Союзу юристів України:  

 • доценту кафедри кримінального процесу та ОРД С.Б. Фоміну
 • доценту кафедри трудового права О.Г.Середі 

Подяка Харківської обласної організації Союзу юристів України:  

 • доценту кафедри конституційного права України Л.К.Байрачній
 • доценту кафедри теорії і філософії права С.М. Олейникову
 • доценту кафедри міжнародного права О.П.Радчуку
 • доценту кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн І.М.Скуратович
 • доценту кафедри цивільного права №1 Н.Є.Яркіній 

Почесною грамотою Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого нагороджено

 • завідувача сектора інформаційно-бібліографічного обслуговування наукової бібліотеки В.В.Брагінську
 • провідного економіста планово-фінансового відділу С.Д.Демідову
 • доцента кафедри кримінального права №1 В.М.Киричка
 • доцента кафедри фінансового права Д.А.Кобильніка
 • провідного спеціаліста відділу кадрів Т.О.Крамаренко
 • доцента кафедри кримінального та адміністративного права і процесу Полтавського юридичного інституту І.Є.Криницького
 • доцента кафедри цивільного процесу В.Ю.Мамницького
 • провідного бухгалтера бухгалтерської служби Л.Ф.Овчаренко
 • доцента кафедри соціології та політології І.В.Підкуркову
 • доцента кафедри фізичного виховання №1 Г.І.Приходько
 • доцента кафедри цивільного права №1 І.Й.Пучковську
 • старшого викладача кафедри кримінального та адміністративного права і процесу Полтавського юридичного інституту А.С.Сидоренко
 • завідуючу лабораторією кафедри соціології та політології Л.М.Хохлову 

Подяка ректора Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого оголошена:  

 • асистенту кафедри міжнародного права Д.В.Аббакумовій
 • керівнику театру української пісні і танців «Розмарія» Г.М. Бреславець
 • асистенту кафедри цивільного, господарського та екологічного права Полтавського юридичного інституту О.В.Губановій
 • бібліотекарю І категорії наукової бібліотеки І.О.Казначеєвій
 • асистенту кафедри кримінального процесу Т.В.Корчевій
 • заступнику головного бухгалтера бухгалтерської служби Т.А.Петуховій
 • керівнику театру української пісні і танців «Розмарія В.Б.Романовій
 • асистенту кафедри конституційного права України П.В.Романюку
 • спеціалісту І категорії відділу кадрів В.П.Сановій
 • діловоду відділу діловодства та архіву Є.М.Тонкій
 • керівнику жіночого вокального ансамблю «Октет-шоу «Sunrise» В.Ю.Харченко
 • асистенту кафедри господарського права Т.І.Швидкій 

Президент Національної академії правових наук України, секретар Комітету з присудження Премії імені Ярослава Мудрого О.В.Петришин оголосив рішення Комітету.

Лауреатами Премії імені Ярослава Мудрого у 2018 році визнані:

 І. У номінації «За видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства»:                                                                                                                   

1) Данильян Олег Геннадійович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

2) Сатохіна Наталія Іванівна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри теорії і філософії права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

3) Шумило Михайло Миколайович, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;

4) Синчук Світлана Миколаївна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;

5) Михайлова Ірина Юріївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри трудового, земельного та господарського права Хмельницького університету управління та права;

6) Комоцька Ірина Олександрівна, кандидат юридичних наук, начальник Центра дослідження профспілкового руху та трудового права Науково-дослідного інституту трудових і соціальних відносин закладів освіти Федерації профспілок Білорусі «Міжнародний університет «МІДСО»;

7) Мелешко Хелена Томашівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного процесу та трудового права юридичного факультету Білоруського державного університету. 

ІІ. У номінації «За видатні заслуги в галузі підготовки юридичних кадрів»:

1) Маринів Володимир Іванович, кандидат юридичних наук, доцент, директор Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

2) Коломоєць Тетяна Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Запорізького національного університету, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України;

3) Бурдін Михайло Юрійович, доктор юридичних наук, професор, проректор Харківського національного університету внутрішніх справ. 

ІІІ. У номінації «За видатні заслуги в законотворчій, судовій та правозастосовній діяльності»:

1) Шевчук Станіслав Володимирович, доктор юридичних наук, професор, голова Конституційного Суду України, член-кореспондент Національної академії правових наук України.

 У номінації «За підготовку і видання підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти:

 1) Писаренко Надія Борисівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

2) Бойко Ірина Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

3) Балакарєва Ірина Миколаївна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

4) Зелінська Яна Сергіївна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

5) Марченко Олена Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

6) Рябченко Ярослава Степанівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

7) Сьоміна Валентина Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

8) Лейба Людмила Василівна, кандидат юридичних наук, доцент, учений секретар Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

9) Котелевець Алла Вікторівна, кандидат юридичних наук, суддя Апеляційного суду Харківської області.

 День Університету завершився святковим концертом у Палаці студентів.