Відбулося підписання договору про співпрацю у сфері юридичної освіти і науки між Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого та Російською академією правосуддя

30-05-2010, 12:36

30 травня підписано договір про співпрацю у сфері юридичної освіти і науки між Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрогота Російською академією правосуддя.

Від Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого договір підписав ректор В.Я.Тацій, з російської сторони – ректор Російської академії правосуддя В.В.Єршов.

Договір передбачає такі дії: обмін досвідом роботи, інформацією з питаннь педагогіки, методики вищої школи, структури і змісту вищої освіти; обмін науковими публікаціями, навчально-методичними матеріалами, навчальними планами, програмами, бібліографічною і довідковою літературою, а також проспектами й іншими матеріалами, які освітлюють досягнення вузів; проведення сумісних науково-дослідних робіт з актуальних проблем, які представляють взаємний інтерес, а також з питань організації і вдосконалення учбового процесу; обмін викладачами і вченими для читання лекцій, організації консультацій, проведення сумісних наукових досліджень і методичної роботи, а також докторантами, аспірантами, стажистами і молодими вченими для навчання, стажування, поглиблення спеціалізації, підвищення кваліфікації.