5 липня 2012 року у приміщенні Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (м. Харків) відбулося перше засідання комісії Конституційної Асамблеї з питань правоохоронної діяльності під головуванням В.Я.Тація

05-07-2012, 18:00

На засіданні було обговорено пропозиції та зауваження членів комісії стосовно Регламенту Конституційної Асамблеї, а також прийнято рішення про направлення їх Секретарю Конституційної Асамблеї.

Голова комісії В.Я.Тацій запропонував для обговорення пропозиції концептуального характеру з питань конституційного реформування.

З метою вивчення та узагальнення досвіду конституційного регулювання правоохоронної діяльності в різних країнах світу на засіданні комісії також було заслухано інформацію з цього питання.

Крім того, до порядку денного першого засідання комісії було включено низку питань організаційного характеру. Зокрема, про обрання Секретаря комісії, яким за пропозицією Голови комісії В.Я.Тація одноголосно було обрано О.М.Руднєву; про планування подальшої роботи комісії та затвердження графіку її засідань. При плануванні роботи комісії було визначено теми аналітичних доповідей, які будуть заслухані на засіданнях комісії до кінця 2012 року.  Також за пропозицією Голови комісії В.Я.Тація було обговорено питання про визначення наукових консультантів комісії, які будуть здійснювати науково-консультативний супровід її діяльності.

Наступне засідання комісії орієнтовно заплановано на початок вересня 2012 року.