Відбулося засідання Науково-методичної ради Академії

01-02-2010, 09:30

1 лютого відбулося засідання Науково-методичної ради Академії, на якому обговорено низку важливих питань щодо поглиблення теоретичних та дидактичних засад навчального процесу.

Засідання почалося з доповіді завідувачки кафедри іноземних мов №1 професора В.П.Сімонок “Про ефективність навчально-методичних комплексів на кафедрі іноземних мов №1”, яка повідомила, що кафедрою проводиться робота зі створення ефективного методичного забезпечення навчального процесу в умовах впровадження кредитно-модульної системи.

Про діяльність деканатів щодо організації та методичного супроводження кредитно-модульної системи розповіли декани факультетів №3 та №4, доценти В.І.Касинюк та І.М.Компанієць. Вони наголосили, що впровадження сучасних методик навчання дозволяє підвищити ефективність підготовки майбутніх фахівців-правників та забезпечити конкурентоспроможність випускників академії на національному та міжнародному ринках праці.

Великий інтерес у присутніх викликало питання “Про забезпечення ефективності індивідуальної роботи студентів відповідно до вимог ECTS на кафедрах конституційного права України та господарського права”, про що доповіли завідуючі кафедрами конституційного права Ю.Г.Барабаш та господарського права Д.В.Задихайло.

Підводячи підсумки роботи Науково-методичної ради проректор Академії В.В.Комаров порекомендував: удосконалити динаміку підготовки студентів, використовуючи новітні методики і технології викладання іноземних мов з метою подальшого підвищення рівня мовленнєвих компетенцій, а також максимально спрямувати мовну підготовку студентів на фахово-практичні інтереси майбутніх правознавців; посилити співпрацю деканатів факультетів з кафедрами академії, спрямовану на організацію та методичне супроводження кредитно-модульної системи; створити робочу групу для розробки Загального положення про організацію роботи директорів Інститутів та деканів факультетів в умовах впровадження кредитно-модульної системи.