Відбулося засідання круглого столу «Конституційно-правові механізми забезпечення народовладдя та підвищення ефективності діяльності представницьких органів влади»

19-09-2012, 17:42

Від імені президента НАПрН України, ректора Університету, голови комісії з питань правоохоронної діяльності Конституційної Асамблеї, доктора юридичних наук В.Я.Тація відкрив засідання академік НАПрН України, проректор з наукової роботи Університету, доктор юридичних наук А.П.Гетьман.

Учасників заходу привітав заступник голови Харківської державної адміністрації, кандидат юридичних наук О.В.Анпілогов.

В роботі круглого столу брали участь та виступили з доповідями: постійний представник Верховної Ради України в Конституційному суді України, голова комісії з питань народовладдя Конституційної Асамблеї, доктор юридичних наук, академік НАПрН України А.О.Селіванов − «Конституційна модернізація: шлях до легітимності»; доктор юридичних наук, завідувач кафедри конституційного та муніципального права Московської державної юридичної академії імені О.Є.Кутафіна В.І.Фадєєв − «Парламентський контроль в системі розподілу влади в Російській Федерації»; доктор юридичних наук, заступник завідувача кафедри конституційного права Російської академії правосуддя Л.О.Нудненко − «Тенденції правового регулювання пасивного виборчого права в Росії»; член-кореспондент Національної академії правових наук України, проректор з навчальної роботи Університету, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного права Ю.Г.Барабаш − «Демократичні основи конституційного ладу України: загальна характеристика» та ін.

Основними напрямами наукової дискусії стали:

− демократія як сучасний правовий феномен;

− демократичний характер держави як принцип конституційного ладу;

− співвідношення демократії та народовладдя як принципів конституційного ладу;

− питання конструювання форм безпосередньої демократії;

− співвідношення форм безпосередньої і представницької демократії у здійсненні державної влади;

− проблеми гарантування виключного права Українського народу на встановлення і зміну конституційного ладу;

− доцільність розширення форм безпосередньої демократії на конституційному рівні;

− інститути муніципальної демократії та їх ефективність на сучасному етапі;

− механізми підвищення ефективності функціонування представницьких органів влади.

На заході презентовано два наукові збірники (російською мовою):

− «Конституционно-правовые основы народовластия в России и Украине», підготовлений колективами кафедр конституційного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» та Російської академії правосуддя;

− «Конституционное развитие России и Украины», підготовлений колективами кафедр конституційного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» та Московської державної юридичної академії імені О.Є.Кутафіна.