Відбулося засідання круглого столу «Національна модель ринкової економіки України як концептуальна матриця її господарсько-правового механізму»

19-12-2017, 13:09

Організатор – кафедра господарського права.

У заході взяли участь студенти, аспіранти та викладачі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Круглий стіл розпочався з вітального слова проректора з наукової роботи А.П.Гетьмана, який, зокрема, зауважив: «Кафедра дуже активно працює і виступає ініціатором низки наукових заходів, кожен з яких є своєрідним внеском в освітній та науковий процес».

Анатолій Павлович побажав плідної праці і поздоровив присутніх із днем Святого Миколая. 

Безпосередньо роботу круглого столу розпочав завідувач кафедри господарського права Д.В.Задихайло, він подяквав проректору за увагу до наукових заходів кафедри.

Із доповідями виступили: кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого М.М. Кузьміна – «Господарсько-правові проблеми переходу до альтернативних джерел енергії України»; кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Ю.І.Остапенко – «Господарське законодавство України як дзеркало суспільно-економічних трансформацій»; студентка Інституту підготовки кадрів для органів юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого К.С.Косінова – «Аутсорсингові відносини в національній економіці: господарсько-правовий зміст та спрямування» та інші.

За підсумками буде надруковано збірник тез та наукових повідомлень.