Відбулося засідання круглого столу “Конституційні засади становлення правової держави та громадянського суспільства в Україні”

26-06-2010, 13:11

26 червня відбулося засідання круглого столу “Конституційні засади становлення правової держави та громадянського суспільства в Україні”

Організаторами заходу виступили: Харківська обласна державна адміністрація, Національний університет “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”, Інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України.

Відкрив засідання академік НАН України, ректор Національного університету “Юридичної академії України імені Ярослава Мудрого” В.Я.Тацій. Присутних привітали заступники губернатора Харківської області С.М.Стороженко та Л.О.Бєлова.

У роботі круглого столу брали участь представники органів державної влади та провідні вчені юридичних навчальних та наукових закладів Слобожанщини.

На засіданні круглого столу обговорено такі проблемні питання: узгодження повноважень вищих органів державної влади України в механізмі їх взаємодії в контексті становлення правової держави; співвідношення принципів правової і соціальної держави; правове регулювання діяльності засобів масової інформації в умовах становлення правової держави; правова культура громадян і проблеми стабільності конституційного ладу України; дійсне значення Конституції в умовах неповної реалізації демократичних інститутів; концептуальні питання адміністративно-територіального устрою; конституційні засади національної безпеки в аспекті становлення правової держави в Україні; співвідношення громадянського суспільства і правової держави тощо.

Результати роботи круглого столу будуть оприлюднені в провідних наукових фахових виданнях України.