Відбулось урочисте вручення студентам Університету сертифікатів фахівців Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

15-12-2011, 19:55

Студенти були сертифіковані після закінчення двомісячних курсів підготовки фахівців з питань торгівлі цінними паперами для осіб, що мають вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень − бакалавр, спеціаліст, магістр), в Інституті підвищення кваліфікації Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

Дипломи державного зразка отримали 24 студенти Університету.