Відбулися V Харківські міжнародно-правові читання «70 років Женевським конвенціям про захист жертв війни», присвячені пам’яті професорів М.В.Яновського і В.С.Семенова

28-11-2019, 16:33

Організатори:  кафедри міжнародного права і  міжнародного приватного права та порівняльного правознавства Національного  юридичного університету імені Ярослава Мудрого, наукова бібліотека, НДІ державного та місцевого самоврядування НАПрН України,   Українська асоціація міжнародного права.

Читання відкрив завідувач кафедри міжнародного права Університету В.М.Стешенко, який зазначив, що захід присвячено пам’яті професорів М.В.Яновського і В.С.Семенова,  які фактично створили не тільки кафедру міжнародного права, а і відому в Україні і світі харківську школу міжнародного права. Окремо  Володимир Миколайович зупинився на тому, що з огляду на останні події  як у нашій країні, так і у світі, тема читань набуває актуальності.

Учасників також привітала директорка наукової бібліотеки  Н.П.Пасмор, яка розповіла  про сучасні інформаційно-технічні можливості наукової бібліотеки Університету та закликала  студентів взяти участь в оцифруванні наукових праць видатних вчених Університету.

Із доповідями на пленарному засіданні виступили: О.В.Тарасов (доцент кафедри міжнародного права) – «Еволюція міжнародного гуманітарного права»,  К.Прокопенко і А.Йонда (Військово-юридичний інститут, 3  курс) – «Шляхи удосконалення національного законодавства згідно з нормами міжнародного гуманітарного права та особливості імплементації міжнародно-правових норм, що стосуються воєнних злочинів, у національне законодавство», В.Ткачук (Військово-юридичний інститут, 3 курс) – «Права військовополонених», В.Приходько (господарсько-правовий факультет, 3 курс) – «Невиконання Будапештського меморандуму як порушення гарантій безпеки України»  та ін.