Відбулися щорічні загальні збори дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Національної академії правових наук України

06-03-2012, 16:39

На заході були присутні голова Харківської обласної ради С.І. Чернов, заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Є.Є.Савін, керівники судових та правоохоронних органів.

Із доповіддю «Про основні підсумки діяльності Національної академії правових наук України у 2011 році» виступив президент НАПрН України, академік НАН України В.Я.Тацій. Він доповів про підсумки діяльності академії у 2011 році, участь науково-дослідних установ та членів НАПрНУ в законопроектній діяльності, результати проведення фундаментальних наукових досліджень, результати співпраці з центральними та місцевими органами державної влади та ін.

На загальних зборах було розглянуто та затверджено Звіт про витрачання бюджетних коштів у 2011 р.

6 березня відбулися вибори нових дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів академії.

За результатами таємного голосування членів НАПрН України дійсними членами (академіками) та членами-кореспондентами були обрані:

відділення державно-правових наук і міжнародного права:

членом-кореспондентом – Ю.Г.Барабаш, проректор з навчальної роботи НУ «ЮАУ імені Ярослава Мудрого», завідувач кафедри конституційного права України, доктор юридичних наук, доцент;

теорії та історії держави і права:

дійсним членом (академіком) – В.Д.Гончаренко, завідувач кафедри історії держави і права зарубіжних країн, доктор юридичних наук, професор;

членом-кореспондентом – С.І. Максимов, доктор юридичних наук, професор кафедри філософії;

цивільно-правових наук:

членом-кореспондентом − В.І. Борисова, завідувач кафедри цивільного права №1, кандидат юридичних наук, професор.