Відбулася XIІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього»

19-12-2013, 15:57

Організатор заходу – Харківська асоціація політологів і кафедра соціології та політології Університету.

Захід відкрив проректор з наукової роботи Університету, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України А.П.Гетьман. Він подякував завідувачу кафедри М.П.Требіну та викладачам кафедри за підтримку та розвиток студентської наукової діяльності і закликав учасників вчитися сміливо викладати свою точку зору та думки. «Студенти, які роблять перші кроки на студентських конференціях, сподіваюсь, у майбутньому, стануть науковою елітою країни», − зазначив проректор.

На пленарному засіданні виступили: студент Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Ірина Сухорська − «Проблеми вступу України до Європейського Союзу»; студент Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Анастасія Вахтіна − «Демократичні перетворення в Україні у контексті євроінтеграції»; студент Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Анастасія Ільчук − «Позитивні чинники вступу України до Європейського Союзу»; студент Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Дар’я  Якубова − «Проблема довіри до влади в сучасній Україні» та ін.

У пленарних доповідях та на двох секційних засіданнях було представлено  доповіді студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Луцького національного технічного університету, Донецького державного університету управління, Харківського національного аграрного університету імені В.В.Докучаєва, Харківського національного економічного університету, Донецького національного університету, Одеського національного університету імені І.І.Мечнікова, Сумського державного університету та ін.

За результатами конференції видано збірник тез наукових доповідей та повідомлень.