Відбулася X Всеукраїнська студентська наукова конференція «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього»

20-04-2012, 11:15

Організатор заходу – кафедра соціології та політології Університету.

Загальна кількість учасників – 398, які представляли такі навчальні заклади: Донецький національний університет, Донецький національний технічний університет, Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Національний університет «Одеська юридична академія», Одеський національний університет імені І.І.Мечнікова, Харківську гуманітарно-педагогічну академію, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харківську національну академію міського господарства, Харківський національний економічний університет, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна.

Присутніх привітав та побажав їм плідної праці доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри соціології та політології М.П.Требін.

Робота конференції проходила в режимі пленарного засідання, а також у двох секціях. Темами доповідей були: шляхи подолання комплексу меншовартості українського народу, політична та правова культура як чинник формування держави, віктимна поведінка українського народу як об’єкт наукових досліджень, електронна демократія: стан та перспективи розвитку в Україні та ін.

За результатами роботи конференції надруковано збірку тез доповідей.