Відбулася V студентська наукова конференція «Безпека життєдіяльності людини в регіонах України»

25-04-2014, 09:42

Організатори – Міжнародна академія культури безпеки, екології та здоров’я і кафедра основ безпеки життєдіяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У конференції взяли участь 124 учасника з 12 вищих навчальних закладів: Університету Марії Кюрі-Склодовської, (м.Люблін, Польща), Санкт-Петербургського державного економічного університету (Росія),  Академії внутрішніх військ МВС України (м.Харків), Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м.Харків), Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Харківського національного автомобільно-дорожнього університету та ін.

Відкрив захід та привітав учасників заходу завідувач кафедри основ безпеки життєдіяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого кандидат хімічних наук С.О.Ковжога.

На пленарному засіданні з доповідями виступили: курсант факультету Цивільного захисту (3 курс, група ЦЗП-11-132) Національного університету цивільного захисту України (м.Харків) Денис Казаков − «Питання охорони праці при інтеграції елементів бойових мистецтв у спеціальній підготовці рятівника»; студентка факультету Машинобудування (5 курс, група МБ-59) Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Марія Гріднєва − «Наслідки паводків та методи боротьби з ними»; студентка механічного факультету (5 курс, група 5ММмаг) Харківського національного автомобільно-дорожнього університету Яна Бровко − «Безпечні умови праці − висока якість трудового життя» та ін.

Тематичні напрями конференції:

− проблемний характер взаємодії людини з середовищем її мешкання;

− фактори небезпек навколишнього середовища, характер та наслідки їх впливу на безпеку життєдіяльності людини;

− сучасні джерела виникнення і наслідки надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного, економічного, військового і транскордонного характеру;

− правові засади та організаційні заходи захисту населення, регіонів України, інших країн, територій, середовищ, флори і фауни нашої планети;

− організаційно-технічні заходи і засоби забезпечення безпеки підприємств, установ й організацій, їх працівників (службовців), вихованців, споживачів, продукції та послуг;

− охорона праці працівників на різних суб’єктах господарювання;

− актуальні напрямки використання сучасних інформаційних технологій для забезпечення безпеки людини, протидії кримінальним і терористичним загрозам сьогодення;

− шляхи впровадження інформаційних технологій при прогнозуванні, розподілі сил та засобів захисту, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в різних регіонах;

− проблеми вдосконалення системи навчання населення і працівників з наукових напрямків безпека життєдіяльності, цивільний захист та охорона праці;

− актуальні напрямки виховання у населення культури безпеки, екології та здоров’я;

− вдосконалення організаційно-технічних і правових питань безпеки життєдіяльності, цивільного захисту та охорони праці.

Робота конференції проходила в режимі пленарного засідання, а також у 3 секціях.

За результатами роботи конференції опубліковано збірку тез доповідей її учасників.