Відбулася V Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання кримінального процесу очима молодих дослідників»

15-05-2014, 17:17

Організатори заходу – кафедра кримінального процесу і кафедра кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Університету.

Захід відкрив проректор з наукової роботи Університету, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України А.П.Гетьман. Він подякував завідувачу кафедри кримінального процесу О.В.Капліній та завідувачу кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності О.Г.Шило і викладачам кафедр за підтримку та розвиток студентської наукової діяльності. Проректор закликав студентів-учасників вчитися викладати свою точку зору та думки, розвивати ораторські навички, завжди аргументовано говорити.

«Після закінчення нашого навчального закладу хтось із вас, я в цьому переконаний, захистивши дисертацію, продовжуватиме діяльність наукової школи Університету», − наголосив А.П.Гетьман.

З вітальними словами до учасників також звернулися доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу О.В.Капліна та кандидат юридичних наук, асистент кафедри фінансового права, заступник декана Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України, голова Студентського наукового товариства Д.О.Білінський.

На пленарному засіданні з доповідями виступили: студентка 3 курсу 3 групи міжнародно-правового факультету Ольга Іщенко − «Гарантії додержання конституційних прав людини на стадії досудового розслідування»; студент 4 курсу 2 групи Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Ярослав Прудников − «Проведення допиту у режимі відеоконференції»; студентка 3 курсу 1 групи факультету підготовки кадрів для Пенсійного фонду України Карина Смирнова − «Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному процесі України»; студент 4 курсу 2 групи Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Андрій Маринів − «Молоточок судді як атрибут суддівської влади» та ін.

На заході працювали секції:

− питання загальної частини кримінального процесу;

− правове регулювання досудового провадження;

− правове регулювання судового провадження та особливих порядків кримінального провадження.

За результатами конференції видано збірник тез наукових доповідей та повідомлень.