Відбулася VІI Всеукраїнська наукова конференція студентів і аспірантів «Актуальні питання кримінального процесу очима молодих дослідників», присвячена 85-річчю з дня народження академіка НАПрН України, доктора юридичних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки Ю.М.Грошевого

30-05-2016, 15:20

Організатори: кафедри кримінального процесу та кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Університету.

Мета − надання студентам та аспірантам можливості поспілкуватися на науковому рівні, обмінятися ідеями і обговорити наукові проблеми, оволодіти практичними навичками у сфері кримінального процесу.

У конференції цього року взяли участь 150 студентів та аспірантів, які представляли усі денні інститути (факультети) Університету.

У вступній промові проектор з наукової роботи А.П.Гетьман зазначив, що за доброю традицією конференція відбувається в травневі дні, коли відзначається День науки, і що саме такі заходи сприяють формуванню молодого покоління науковців – майбутнього юридичної науки.

Завідувач кафедри кримінального процесу О.В.Капліна розповіла учасникам про життя та діяльність видатного вченого-правника Ю.М.Грошевого, якого усі присутні можуть назвати своїм учителем, та побажала молодому поколінню не забувати своїх вчителів, навчатися у них відданості, працелюбності, вимогливості до себе та свято зберігати традиції alma mater.

Роботу продовжено в секціях: питання загальної частини кримінального процесу; правове регулювання досудового провадження; правове регулювання судового провадження та особливих порядків кримінального провадження.

На підсумковому засіданні авторам трьох найкращих доповідей вручено сертифікати та грошові премії:

дипломом І ступеня нагороджено Ольгу Катарську (господарсько-правовий факультет, IV курс) − «Нетрадиційні способи отримання доказової інформації у кримінальному провадженні» (науковий керівник – доцент кафедри кримінального процесу М.О.Карпенко),

ІІ ступеня – Ганну Бринюк  (Слідчо-криміналістичний інститут, III курс) – «Консенсус у кримінальному процесі України» (науковий керівник – асистент кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності О.В.Бабаєва),

III ступня  – Павла Різниченка (військово-юридичний факультет, III курс) – «Відмежування спеціального слідчого експерименту як форми контролю за вчиненням злочину від провокації злочину» (науковий керівник – професор кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності О.Г.Шило).

Молоді науковці отримали збірку тез доповідей і сертифікати учасника конференції.