Відбулася VІ студентська науково-практична конференція «Забезпечення законності в Україні»

05-04-2017, 16:04

Організатор: кафедра іноземних мов №3.

В Інституті прокуратури та кримінальної юстиції відбулася VІ студентська наукова конференція англійською мовою «Promotion of Legality in Ukraine» / «Забезпечення законності в Україні».

У конференції взяли участь більше 50 студентів 1 курсу Інституту прокуратури та кримінальної юстиції та факультету підготовки кадрів для Державної пенітенціарної служби України.

Відкрив роботу конференції  директор Інституту прокуратури та кримінальної юстиції І.В. Бенедик, який відзначив, що проведення студентських наукових конференцій англійською мовою сприяє підвищенню якості професійної підготовки студентів та розширенню їх особистісних і професійних можливостей, оскільки володіння іноземними мовами суттєво збагачує потенціал сучасного фахівця.

З привітальним словом до студентів звернулась і завідувач кафедри іноземних мов №3 проф. О.Ю. Кузнецова, яка відзначила, що володіння іноземною мовою є важливим інструментом реалізації діалогу культур, забезпечення мобільності, налагодження ефективної особистої і професійної комунікації.

На пленарному засіданні виступили студенти   Діана Війтова (01-16-03), Юлія Павлович (01-16-11), Марія Трачук (01-16-07), Назар Турик (01-16-11) та Христина Куксіна (01-16-03), які представили доповіді і підготували презентації.

 Проведення студентської наукової конференції свідчить про прагнення студентів долучитись до розв’язання правових проблем у різних сферах суспільного життя та усвідомлення ними власної відповідальності за майбутнє держави.

Участь студентів у конференції англійською мовою свідчить про їх  розуміння значного потенціалу, якого надає сучасному фахівцю-юристу володіння іноземними мовами.

У цілому проведення конференції засвідчує зацікавленість студентів у самостійній науковій роботі, небайдужість до обраної майбутньої професії,  бажання покращувати свої знання іноземної мови і слугуватиме підвищенню якості професійної підготовки студентів, забезпеченню у майбутньому їх конкурентоспроможності на ринку праці.