Відбулася VІ студентська наукова конференція «Безпека людини і суспільства в сучасних умовах життєдіяльності»

14-05-2015, 13:37

Організатори – Міжнародна академія культури безпеки, екології та здоров’я і кафедра основ безпеки життєдіяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У конференції взяли участь 184 учасника з 22 вищих та середніх  навчальних закладів: Університету  Академії внутрішніх військ МВС України (м.Харків), Дніпропетровської державної фінансової академії, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Харківської гімназії №12, Одеського університету імені І.Мечнікова та ін.

Відкрив захід та привітав учасників проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого А.П.Гетьман. «Впевнений, що напрацювання, думки, висновки, які будуть розглядатися на цій конференції, знайдуть своє втілення і будуть реалізовані при вирішенні нагальних питань, вдосконаленні  чинного законодавства у сфері регулювання відповідного кола суспільних відносин», – підкреслив він.

На пленарному засіданні з доповідями виступили: Є.В.Карманний, доцент кафедри основ безпеки життєдіяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого − «Підходи до захисту інформації при користуванні соціальними мережами»; А.Заднєпрянська, курсант факультету підготовки фахівців міліції громадської безпеки та кримінальної міліції у справах дітей Харківського національного університету внутрішніх справ − «Вплив екстремальних ситуацій на працездатність працівника міліції в оперативній обстановці»; О.Горова, студентка філософського факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна − «Вивчення рівня здоров’я студентів з різними біоритмологічними типами», Н.Козак, студентка Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого − «Екологічна освіта як один із способів подолання екологічної кризи» та ін.

Тематичні напрями конференції:

 • проблемний характер взаємодії людини з середовищем її мешкання;
 • фактори небезпек навколишнього середовища, характер та наслідки їх впливу на безпеку життєдіяльності людини;
 • сучасні джерела виникнення і наслідки надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного, економічного, військового і транскордонного характеру;
 • правові засади та організаційні заходи захисту населення, регіонів України, інших країн, територій, середовищ, флори і фауни нашої планети;
 • організаційно-технічні заходи і засоби забезпечення безпеки підприємств, установ й організацій, їх працівників (службовців), вихованців, споживачів, продукції та послуг;
 • охорона праці працівників на різних суб’єктах господарювання;
 • актуальні напрямки використання сучасних інформаційних технологій для забезпечення безпеки людини, протидії кримінальним і терористичним загрозам сьогодення;
 • шляхи впровадження інформаційних технологій при прогнозуванні, розподілі сил та засобів захисту, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в різних регіонах;
 • проблеми вдосконалення системи навчання населення і працівників з наукових напрямків безпека життєдіяльності, цивільний захист та охорона праці;
 • актуальні напрямки виховання у населення культури безпеки, екології та здоров’я;
 • вдосконалення організаційно-технічних і правових питань безпеки життєдіяльності, цивільного захисту та охорони праці.

Робота конференції проходила в режимі пленарного засідання, а також у 3 секціях.

За результатами роботи конференції опубліковано збірку тез доповідей її учасників.