Відбулася VІІI Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Актуальні питання кримінального процесу очима молодих дослідників»

17-05-2017, 17:37

Організатори: кафедри кримінального процесу та кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Університету.

Мета − надання студентам та аспірантам можливості поспілкуватися на науковому рівні, обмінятися ідеями і обговорити наукові проблеми, оволодіти практичними навичками у сфері кримінального процесу.

У конференції цього року взяли участь 110 молодих науковців (100 студентів та 10 аспірантів).

Захід відкрив проректор з наукової роботи Університету, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України А.П.Гетьман: «Вже три роки поспіль конференція присвячується пам’яті видатного вченого-процесуаліста  Юрія Михайловича Грошевого. Для багатьох викладачів нашого Університету це ім’я — з яким пов’язані життєві,  професійні, особистісні стосунки декількох поколінь. Викладачі кафедри,  всі його учні, молоде покоління кримінальних процесуалістів із вдячністю згадують свого вчителя».

«Переконаний, що фахові доповіді, повідомлення, діалоги та дискусії будуть сприяти розвитку вітчизняної кримінальної процесуальної науки, подальшому вдосконаленню особистості кожного з вас, продовженню славетних традицій харківської кримінальної процесуальної школи, що має більш ніж 210-річну історію», – сказав А.П.Гетьман.

З вітальними словами до учасників також звернулися доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу О.В.Капліна та кандидат юридичних наук, асистент кафедри фінансового права, заступник декана Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України, голова Студентського наукового товариства Д.О.Білінський.

На пленарному засіданні виступили: Є.Забоєнко (Інститут прокуратури та кримінальної юстиції , 3 курс) – «Законний представник у кримінальному процесі», О.Михайловський (Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 3 курс) – «Проблемні питання внесення відомостей до ЄРДР», А.Рибак  (господарсько-правовий факультет, 3 курс) – «Теорія “favor defensionis”» та ін.

Роботу конференції було продовжено у секціях: «Питання загальної частини кримінального процесу»; «Правове регулювання досудового провадження»; «Правове регулювання судового провадження та особливих порядків кримінального провадження».

На підсумковому засіданні авторам трьох найкращих доповідей вручено сертифікати та грошові премії:

дипломом І ступеня нагороджено Олександра Михайловського (Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 3 курс) – «Проблемні питання внесення відомостей до ЄРДР» (науковий керівник – доцент кафедри кримінального процесу В.М.Трофименко);

ІІ ступеня – Інну Роянову  (міжнародно-правовий факультет, 5 курс) – «Досудова пробація як новела кримінального процесуального законодавства України» (науковий керівник – завідувач кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності О.Г.Шило);

III ступня  – Ангеліну Рибак  (господарсько-правовий факультет, 3 курс) – «Теорія “favor defensionis”» (науковий керівник – доцент кафедри кримінального процесу А.Р.Туманянц).

Молоді науковці отримали збірку тез доповідей і сертифікати учасника конференції.