Відбулася IX Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Актуальні питання кримінального процесу очима молодих дослідників»

17-05-2018, 09:05

Організатори: кафедри кримінального процесу та кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Університету.

Мета − надання студентам та аспірантам можливості поспілкуватися з фахових питань на науковому рівні, обмінятися ідеями і обговорити наукові проблеми, оволодіти практичними навичками у сфері кримінального процесу.

Захід відкрив директор Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України Університету В.І.Маринів, який зазначив: «Ця конференція – саме для вас, дорогі студенти, Ви отримали можливість зробити перші кроки у науковій діяльності, долучившись до дискусії з ключових питань кримінального процесу. Комісія визначить трьох найкращих, які отримають премії імені видатного вченого-процесуаліста Юрія Михайловича Грошевого».

На пленарному засіданні виступили: Катерина Денисенко (Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 3 курс) – «Використання електронних доказів у кримінальному процесі», Іванна Комасюк (Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 3 курс) – «До питання щодопроцедури медіації (примирення) в кримінальному процесі», Владислав Медвєдєв  (господарсько-правовий факультет, 3 курс) – «Арешт майна у кримінальному проваджені: деякі проблеми застосування» та ін.

Роботу конференції було продовжено у секціях: «Питання загальної частини кримінального процесу»; «Правове регулювання досудового провадження»; «Правове регулювання судового провадження та особливих порядків кримінального провадження».