відбулася ІІ студентська наукова конференція «Законодавчі та організаційно-технічні засади дослідження впливу надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на безпеку життєдіяльності людини».

15-04-2011, 09:37

14 – 15 квітня відбулася ІІ студентська наукова конференція «Законодавчі та організаційно-технічні засади дослідження впливу надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на безпеку життєдіяльності людини».

Захід відкрив проректор з наукової роботи доктор юридичних наук, професор, академік НАПрНУ А.П.Гетьман.

У пленарних доповідях та на секційних засіданнях представлені роботи студентів Національного університету «Юридична академії України імені Ярослава Мудрого», Національного університету цивільного захисту України, Академії внутрішніх військ МВС України, Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Харківського національного технічного університету будівництва та архітектури, Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, Харківська державна академія культури, Харківського технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Основні напрямки роботи конференції:

– проблемний характер взаємодії людини з середовищем її мешкання;

– фактори небезпек навколишнього середовища, характер та наслідки їх впливу на безпеку життєдіяльності людини;

– сучасні джерела виникнення і наслідки надзвичайних ситуацій техногенного, природного і військового характеру;

– правові та законодавчі засади захисту населення і територій;

– організаційно-технічні заходи і засоби забезпечення безпеки підприємств, установ та організацій;

– впровадження інформаційних технологій ресурсного забезпечення заходів захисту населення і територій;

– шляхи вдосконалення системи навчання населення і працівників з наукового напрямку безпека життєдіяльності;

– актуальні напрямки виховання в населення культури безпеки, екології та здоров’я;

– вдосконалення законодавчих та організаційно-технічних питань цивільного захисту і охорони праці в галузі.

За результатами конференції видано збірник тез наукових доповідей та повідомлень.