Відбулася ІІ всеукраїнська науково-практична конференція «Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи»

05-11-2014, 14:27

Організатори – кафедри іноземних мов.

Загальна кількість учасників конференції – понад 90 осіб, представників 26 вищих навчальних закладів України: Дніпропетровського університету імені Олеся Гончара, Одеський національний університет імені І.І.Мечнікова, Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Національного університету біоресурсів і природокористування (м.Київ), Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет», Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Херсонської державної морської академії, Національного університету водного господарства та природокористування (м.Рівне), Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди та ін.

Відкрила захід і привітала учасників завідувач кафедри іноземних мов № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор філологічних наук, професор В.П.Сімонок.

На пленарному засіданні з доповідями виступили: доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов № 3 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого О.Ю.Кузнецова – ««Європейська» мовна освіта: завдання та перешкоди»; доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри українознавства і лінгводидактики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди О.О.Маленко – «Лінгвокомунікація й мовна особистість у вимірі освітнього процесу й навчального результату»; доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця Т.А.Борова  – «Деякі аспекти електронного навчання іноземній мові професійного спрямування студентів ВНЗ»; доктор педагогічних наук, професор кафедри англійської філології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди Я.Е.Левченко – «Формування професійної моделі майбутнього вчителя іноземної мови» та ін.

На секційних засіданнях проаналізовано стан лінгвістичних та психолого-педагогічних досліджень навчання іноземних мов, висвітлено тенденції та перспективи підвищення ефективності іншомовної освіти у вищій школі України.

За результатами роботи надруковано збірник тез наукових доповідей.