Відбулася ІІІ студентська наукова конференція «Безпека життєдіяльності людини в регіонах України»

20-04-2012, 13:34

Організатори – Міжнародна академія культури безпеки, екології та здоров’я і кафедра основ безпеки життєдіяльності Університету.

Учасників заходу привітав кандидат хімічних наук, доцент, завідувач кафедри основ безпеки життєдіяльності Університету С.О.Ковжога.

У конференції брали участь понад 140 учасників з 16 вищих навчальних закладів: Академії внутрішніх військ МВС України (м.Харків), Дніпропетровської державної фінансової академії, Донецького національного технічного університету, Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (м.Харків), Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне), Одеського національного університету імені І.І.Мечникова та ін.

Тематичні напрями конференції:

– проблемний характер взаємодії людини з середовищем її мешкання;

– фактори небезпек навколишнього середовища, характер та наслідки їх впливу на безпеку життєдіяльності людини;

– сучасні джерела виникнення і наслідки надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного, економічного, військового і транскордонного характеру;

– правові засади захисту населення і регіонів України;

– організаційно-технічні заходи і засоби забезпечення безпеки підприємств, установ та організацій;

– актуальні напрямки використання сучасних інформаційних технологій для забезпечення безпеки людини, протидії кримінальним і терористичним загрозам сьогодення;

– шляхи впровадження інформаційних технологій при прогнозуванні, розподілі сил та засобів захисту, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в регіонах України;

– проблеми вдосконалення системи навчання населення і працівників з наукового напрямку «безпека життєдіяльності», «цивільний захист» і «охорона праці»;

– актуальні напрямки виховання у населення культури безпеки, екології та здоров’я;

– вдосконалення організаційно-технічних та правових питань безпеки життєдіяльності, цивільного захисту і охорони праці.

За результатами роботи конференції опубліковано збірку тез доповідей її учасників.