Відбулася ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи»

16-11-2016, 13:34

p1110235Організатори – кафедри іноземних мов.

Конференцію проведено у рамках заходів, присвячених року англійської мови в Україні.

У роботі заходу взяли участь науковці, які представляли  Київський національний лінгвістичний університет, Маріупольський державний університет,Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Сумський національний аграрний університет, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Харківський національний педагогічний  університет імені Г.С. Сковороди, Харківський національний університет внутрішніх справ, Харківський національний медичний університет, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харківський національний економічний університет ім. С.Кузнеця, Харківський національний університет будівництва і архітектури, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетова, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Харківську державну академію фізичної культури, Національну Академію Національної Гвардії України.

Учасників привітав директор Інституту прокуратури та кримінальної юстиції І.В.Бенедик,  який відзначив, що володіння іноземними мовами сьогодні є однією з надзвичайно важливих компетенцій фахівців з вищою освітою, додавши, що проведення конференції сприятиме врахуванню даних психолого-педагогічних досліджень  та лінгвістичних розвідок, сприятиме удосконаленню якості практичної роботи викладачів з формування іншомовної комунікативної компетенції студентів.

З доповідями виступили доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов № 3 НЮУ імені Ярослава Мудрого О.Ю. Кузнецова; доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов ХНАДУ Н.В Саєнко; доктор педагогічних наук, професор кафедри англійської філології Харківського національного педагогічного  університету імені Г.С. Сковороди Я.Е. Левченко; доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних мов № 3 НЮУ імені Ярослава Мудрого Л.О. Голубнича; кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов ХНУМГ імені О.М. Бекетова О.Л. Ільєнко; старший викладач кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Н.В. Лутай; кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов № 3 НЮУ імені Ярослава Мудрого К.В. Нестеренко.

У своїх виступах учасники висвітлювали також такі питання, як: теоретичне підґрунтя сучасного вивчення (за спеціалізацією) іноземних мов з позицій інституційного навчання, пріоритети європейської мовної освіти, онтологічні вектори сучасної лінгвістики, проблема лінгвокомунікації та ін.

За результатами роботи видано збірник матеріалів.