Відбулася ІХ вузівська науково-практична конференція студентів «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні та зарубіжних країнах»

08-12-2017, 14:54

Організатори: кафедра державного будівництва Національного юридичного університету імені Ярослава мудрого,   рада молодих вчених Університету, Науково-дослідний інститут державного будівництва і місцевого самоврядування НАПрНУ.

У заході взяли  участь студенти Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна і  Харківського національного університету внутрішніх справ.

Відкрила конференцію завідувач кафедри державного будівництва Університету С.Г.Серьогіна.  Вона  щиро привітала  присутніх зі святом − Днем місцевого самоврядування,  розповіла наскільки актуальним сьогодні є питання реформування місцевого самоврядування, а також висловила сподівання, що не тільки провідні фахівці, а й студенти долучаться до обговорення необхідних суспільству законотворчих процесів.

Світлана Григорівна зауважила, що розвиток місцевого самоврядування й процеси децентралізації в Україні викликали необхідність підготовки професійних юридичних кадрів для органів місцевого самоврядування. Це стало підставою впровадження сертифікатної освітньої програми «Юрист у сфері місцевого самоврядування» і магістерської програми «Адміністрування місцевого самоврядування», до участі в яких запрошуються зацікавлені студенти.

На пленарному засіданні з доповідями виступили: С.Трішина (Інститут прокуратури і кримінальної юстиції, 2 курс, 8 група) – «Особливості децентралізації в Україні: сучасний стан та можливі перспективи розвитку»; Д.Токар  (Інститут прокуратури і кримінальної юстиції, 2 курс, 3 група) – «Принцип поділу гілок державної влади в Україні»; Н.Хрякова (Інститут підготовки кадрів для органів юстиції,  2 курс, 6 група) – «Принцип оптимальної децентралізації у функціонуванні органів місцевого самоврядування» та ін.

Подальша робота проходила у секціях:

  • загальнотеоретичні питання державного будівництва і місцевого самоврядування;
  • проблеми організації та діяльності органів державної влади України;
  • проблеми правової регламентації органів місцевого самоврядування та удосконалення роботи їх органів і посадових осіб;
  • конституційно-правове регулювання суспільного ладу в зарубіжних країнах;
  • конституційно-правовий інститут прав і свобод людини та громадянина в зарубіжних країнах;
  • конституційні моделі організації й діяльності органів публічної влади зарубіжних країн.

За результатами роботи конференції видано збірку тез наукових доповідей.