Відбулася ХVІІІ студентська наукова конференція з кримінології «Актуальні проблеми протидії злочинності»

29-11-2018, 09:40

Організатор: кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права Університету

У заході взяли участь 93 студента, які представляли Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Київський національний торговельно-економічний університет.

Виступи учасників супроводжувалися презентаціями та активними дискусіями. Найбільшу зацікавленість викликали доповіді Яни Іващенко «Кримінологічні риси білокомірцевого злочинця», Конюль Гасанової «Соціальна депривація та інші наслідки осіб з посттравматичним стресовим розладом як фонові явища злочинності», Олени Кечеджі «Бідність як фонове явище злочинності», Ольги Машевської «Щодо незаконної вирубки лісу», Євгенії Полях «Дефекти національного законодавства як детермінанти виникнення корупції в Україні», Сергія Карунік «Досвід провідних зарубіжних країн у сфері запобігання злочинності неповнолітніх», Вікторії Нор «Питання протидії організованій злочинності в Україні», Вікторії Бойко «Проблема віктимності неповнолітніх, як детермінаційна складова кіберзлочинностіі» та ін.

За результатами конференції видана збірка тез наукових доповідей.