Відбулася ХІ міжвузівська наукова студентська конференція з кримінології «Нові вітчизняні та світові технології запобігання злочинності»

29-11-2012, 16:30

Захід відкрив доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Університету  В.В.Голіна. Він привітав присутніх, розповів про кількісний склад учасників конференції, наголосив на важливості пошуку нових запобіжних заходів із новітніми злочинами, навів приклади з історії неординарних запобіжних заходів у різних країнах та побажав плідної праці учасникам.

 З доповідями на пленарному засіданні виступили: курсант факультету підготовки слідчих Харківського національного університету внутрішніх справ, 4 (А) курсу, групи ФПС 09-5 О.С.Розумовський − «Повідомлення про підозру як одна з новацій нового КПК»; студент Інституту підготовки кадрів для МВС України Університету, V курсу, 7 групи Д.І.Груба − «Можливості засобів масової інформації щодо запобігання злочинності»; студент Інституту підготовки кадрів для МВС України Університету, V курсу, 4 групи А.В.Рябуха − «Встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню злочину, як важливий елемент у профілактиці злочинів»; студентка Інституту підготовки кадрів для МВС України Університету, 5 курсу, 9 групи А.В.Павленко − «Субкультура професійної злочинності» та ін.

 За результатами роботи конференції буде видано збірку студентських наукових робіт.