Відбулася прес-конференція ректора Університету В.Я.Тація стосовно питань конституційного реформування

25-06-2012, 14:35

На прес-конференції, яка відбулася у приміщенні Харківської обласної державної адміністрації, В.Я.Тацій зазначив, що, коли 16 років тому був ухвалений головний Закон держави, це було процесом не одного року.

«Було підготовлено декілька варіантів проекту Конституції нашої країни, а конституційна комісія з кожного проекту відібрала найкращі пропозиції, і цей проект був переданий на розгляд у Верховну Раду. І я хочу підкреслити: як у 1996 році, так і сьогодні Конституція нашої держави є зразком найкращого конституційного акта, який тільки був відомий у світі за останні часі. Конституція визначила напрямок розвитку України як незалежної, самостійної, демократичної держави. Сьогодні вже фактично ухвалені всі базові конституційні закони, є система нормативно-правового забезпечення, створені фактично всі інституції. Це стосується органів правової охорони, системи судових органів і роботи Уповноваженого зі справ людини. Саме ця структура є базою для того, щоб будувати і розвивати Україну як правову державу. Будівництво правової держави ми ставимо сьогодні як найбільш актуальне і над ним треба працювати всім разом», − зазначив Василь Якович.

Також він підкреслив, що цілий ряд положень Конституції охороняється самою Конституцією. «Це стосується основних засад конституційного ладу, прав, свобод людини і громадянина. Згідно з Конституцією, якщо вносити зміни в ці розділи, ми не маємо права зменшувати чи обмежувати права та свободи людини і громадянина. Збільшити, розширити права громадян – можливо. Зменшити, відібрати те, що вже надано головним законом держави, – ні», – сказав доктор юридичних наук.

Він також зазначив, що Конституція дала можливість нашій країні плідно розвиватись та розбудовувати правову систему: «Цей нормативний акт відбивав. з одного боку. особливості України як незалежної держави, з іншого – він був орієнтований на передовий світовий досвід і перш за все – на європейський. Деякі питання переживуть ще не одне тисячоліття і будуть ефективно працювати. Це стосується, у першу чергу, місця громадян у державі, захисту їх честі, свободи, незалежності, захисту особистих та майнових прав громадян».

В.Я.Тацій висловив думку про те, що на часі перейти на більш високий рівень організації роботи по вдосконаленню нашого головного закону, саме тому створено Конституційну асамблею, основним завданням якої є підготовка системних змін до чинного законодавчого акта.

На його думку, мова не йде про те, щоб підготувати нову Конституцію, ставилося завдання підготувати системні зміни до Конституції України.

«У виступі Президента прозвучала думка, що основне завдання Асамблеї полягає в тому, щоб вивчити громадську думку і визначити погляд більшості людей на те, якою б вони хотіли бачити Конституцію після зміни. Якщо ми знайдемо ці правові формули, створимо ті системні зміни, які зрозумілі людям, які вони сприймають, підтримують і готові за них боротися, напевно, це буде великий успіх», – зазначив він.

Також В.Я.Тацій нагадав, що Конституційна асамблея – це дорадчий орган при Президентові України, пропозиції членів Асамблеї будуть передані на розгляд Президента, а яке буде прийнято рішення – це його особиста воля.

В.Я.Тацій зазначив, що зараз багато що змінилось у нашій державі, як у політичній, так і економічній системі. І навіть такий закон як Конституція, почав у чомусь відставати. Життя підказує, що Основний Закон потребує коректив і приведення його у відповідність до вимог часу за якими живе наша країна.

http://kharkivoda.gov.ua/uk/news/view/id/13275

http://kharkivoda.gov.ua/uk/news/print/id/13280

http://kharkivoda.gov.ua/uk/news/print/id/13281

http://kharkivoda.gov.ua/uk/news/view/id/13283