Відбулася презентація результатів зовнішнього незалежного оцінювання процесів забезпечення якості юридичної освіти у НЮУ імені Ярослава Мудрого

06-02-2018, 17:21

Відкриваючи захід, ректор В.Я.Тацій зазначив: «Стала доброю традицією наша співпраця з Програмою USAID «Нове правосуддя», яка постійно поширюється. Ця програма корисна перш за все для нас, бо завдяки їй ми отримуємо навчальну, методичну, фінансову підтримку».

Звертаючись до експертів, Василь Якович додав: «Щиро вдячні за вашу роботу і будемо швидко реагувати на зауваження, брати до уваги побажання та рекомендації».

Програмою USAID «Нове правосуддя» проведено презентацію звіту і рекомендацій за результатами зовнішнього незалежного оцінювання процесів забезпечення якості юридичної освіти на базі Інституту підготовки кадрів для органів юстиції.

Перед експертами стояло два завдання: по-перше, ще раз випробувати і, за необхідності, вдосконалити Методику зовнішнього незалежного оцінювання процесів забезпечення якості юридичної освіти (Методика)і, по-друге, провести оцінювання і розробити конкретні рекомендації з питань підвищення якості правничої освіти.

Оцінювання проводилося відповідно до Методики, розробленої на замовлення Проекту USAID «Справедливе правосуддя», яка визначає п’ять ключових груп зацікавлених сторін, що повинні бути залучені до процесу оцінювання, а саме: адміністрація інституту та університету; викладачі; студенти; випускники; працедавці. Методика передбачає певний перелік методів дослідження, які рекомендується використовувати, а саме: он-лайн дослідження; індивідуальні інтерв’ю; обговорення у фокус-групах; спостереження за викладанням; огляд документації інституту, оцінку проведення іспитів, огляд підсумкових робіт студентів та навчально-методичних комплексів тощо.

Під час заходу міжнародні й місцеві експерти програми, а також керівництво Міністерства освіти та науки, Міністерства юстиції, зокрема, представники адміністрації університету та інституту, викладачі, студенти, випускники й роботодавці обговорили результати оцінювання й конкретні рекомендації стосовно покращення якості юридичної освіти на рівні Інституту, Університету та в Україні в цілому.