відбулася науково-практична конференція «Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційні сфері»

14-06-2011, 12:59

14 червня відбулася науково-практична конференція «Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційні сфері».

Організатори заходу: Національна академія правових наук України, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України.

У конференції взяли участь керівники центральних та місцевих органів державної влади, провідні науковці, суб’єкти інноваційної діяльності, представники бізнес-структур, а також викладачі і студенти університету.

На заході презентовано перший проект Інноваційного кодексу України, проаналізовано сучасний стан інноваційного законодавства Україні, обговорено можливі шляхи його подальшого вдосконалення та проблемні питання застосування норм інноваційного законодавства.