Відбулася науково-практична конференція «Проблеми подальшого вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав», присвячена пам’яті професора Ч.Н.Азімова

21-12-2017, 16:19

Організатори: кафедри цивільного права №1 і №2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, відділення цивільно-правових наук НАПрН України, Всеукраїнська громадська організація «Асоціація цивілістів України».

У заході взяли участь понад 100 представників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету «Одеська юридична академія», Харківського національного університету внутрішніх справ, Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН України та ін.

Конференцію відкрив завідувач кафедри цивільного права №2 Університету В.Л.Яроцький, який зазначив, що важко переоцінити внесок видатного вченого Ч.Н.Азімова в розвиток науки цивільного права. «Специфіка сьогоднішньої  події полягає передусім у тому, що учасниками стала велика кількість студентів, а вони без перебільшення  – майбутнє Університету і країни. Якщо хоча б один із них стане вченим, то ми виконали свою місію», – сказав Віталій Леонідович.

Учасників також привітала завідувач кафедри цивільного права №1 Університету В.І.Борисова, яка поділилася враженнями та спогадами від особистого знайомства із відомим науковцем.

Із доповідями на пленарному засіданні виступили: завідувач кафедри цивільного права №2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого В.Л.Яроцький – «Проблеми використання формально-догматичного методу в сучасних цивілістичних дослідженнях, основні ідеї нормативно-правового регулювання відносин з приводу результатів інтелектуальної діяльності», професор кафедри цивільного права №1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого І.В.Спасибо-Фатєєва – «Основні ідеї нормативно-правового регулювання відносин з приводу результатів інтелектуальної діяльності», професор кафедри цивільного права навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» А.В.Коструба –  «Природа механізму захисту правових відносин в Україні» та ін.

За підсумками роботи конференції надрукована збірка тез.