Відбулася науково-практична конференція студентів та аспірантів «Актуальні проблеми цивільного та господарського судочинства в аспекті судово-правової реформи»

29-11-2017, 10:07

Організатор – кафедра цивільного процесу Університету.

У заході взяли участь 138 молодих науковців Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Донецького національного університету імені Василя Стуса, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національної академії внутрішніх справ (м. Київ), Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна та Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Конференцію відкрив завідувач кафедри цивільного процесу К.В. Гусаров, який зазначив, що її тематика є надзвичайно актуальною, оскільки внесенні зміни до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів.

Робота конференції проходила за такими напрямами: провадження цивільного судочинства та судові рішення; засадничі положення реформування цивільного процесуального та господарсько-процесуального законодавства; виконавче провадження; суб’єкти цивільного процесуального права; альтернативний розгляд спорів та медіація; зловживання процесуальними правами; електронне правосуддя у цивільному процесі; доступність правосуддя та правова допомога у цивільному процесі; інстанційний перегляд судових рішень; виконавче провадження.

Особливо жвавою була дискусія навколо питання доступності до правосуддя та зловживання процесуальними правами.

З доповідями виступили аспірант кафедри цивільного процесу Максим Шпак – «Окремі законодавчі пропозиції щодо реформування інституту професійного представництва адвоката у цивільному процесі»; студенти Ксенія Бондаренко (господарсько-правовий факультет, IV курс) – «Наказне провадження у цивільному судочинстві», Анастасія Кошляк (Cлідчо-криміналістичний інститут, IV курс) – «Судова реформа та проблемні питання застосування процесуальних фікцій у цивільному судочинстві», Аліна Левенець (Інститут Прокуратури та кримінальної юстиції, III курс) – «Взаємодія ЗМІ та суду в контексті реалізації принципу гласності цивільного судочинства, Тетяна Овдієнко (Інститут прокуратури та кримінальної юстиції, IV курс) – «Тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України як захід забезпечення виконання судового рішення» та ін.

За результатами конференції буде видано збірник тез учасників.