Відбулася науково-практична конференція «Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав», присвячена пам’яті професора Ч.Н.Азімова

16-12-2016, 15:57

Організатори: Київський регіональний центр НАПрНУ, Всеукраїнська громадська організація «Асоціація цивілістів України», кафедри цивільного права №1 та №2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Захід відкрив проректор Університету В.В.Комаров. Він зазначив, що ім’я Ч.Н.Азімова як знаного вченого, яскраве сяє в сузір’ї  цивілістів нашого вишу: О.А.Пушкіна, В.П.Маслова, В.Л.Мусіяки та ін. До сфері наукових інтересів ученого входило широке коло проблем, він був завжди орієнтованим на інноватіку в своїх дослідженнях та завзято відстоював власні ідеї.

Учасників конференції також привітали та поділилися спогадами і враженнями від спілкування з цією неординарною особистістю завідувач кафедри цивільного права №1 Університету В.І.Борисова та завідувач кафедри цивільного права №2 Університету В.Л.Яроцький. Вони підкреслили: «Такі заходи – данина вчителям, нашим «науковим батькам», які заклали науково-теоретичний фундамент наступних досліджень і пошуків, зробили із нас тих, ким ми є і бажали, щоб ми їх перевершили».

З доповідями на пленарному засіданні виступили: професор кафедри цивільного права науково-навчального юридичного інституту ДКВЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» А.В.Коструба – «Механізм здійснення суб’єктивних цивільних прав державою: правові реалії», професор кафедри цивільного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ Л.В.Красицька – «Вчинення правочинів щодо майнових прав дитини», завідувач кафедри цивільного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ Ю.М.Жорнокуй – «Окремі питання зловживання корпоративним правом»

За підсумками роботи конференції надрукована збірка тез.