Проведено науково-практичну конференцію «Цивільний процес на зламі століть», присвячена 50-річчю заснування кафедри цивільного процесу Університету

21-10-2016, 16:39

Серед учасників наукового заходу були провідні науковці нашої держави, що працюють в інших освітніх закладах (Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ), Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця), Національний університет «Києво-Могилянська академія» та інші, а також завідувачка кафедри цивільного процесу та трудового права Білоруського державного університету (м. Мінськ, Республіка Білорусь) О.М.Здрок.

Із вітальним словом виступив проректор Університету, академік НАПрНУ, заслужений юрист України В.В.Комаров, який очолював кафедру цивільного процесу понад 30 років, саме на зламі століть. Вячеслав Васильович наголосив, що нині кафедра цивільного процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого − це потужний науково-педагогічний колектив, визнаний далеко за межами України, який має потенціал для подальшого розвитку.

На конференції обговорювалися проблеми судової спеціалізації, дискусійні питання суб’єктного складу цивільно-процесуальних правовідносин, дії принципів цивільного процесуального права та виконавчого провадження тощо.

Із доповідями виступили: завідувачка кафедри цивільного процесу і трудового права Білоруського державного університету О.М.Здрок – «Современная концепция мирового соглашения»; завідувачка кафедри цивільного права і процесу Донецького національного університету імені Василя Стуса І.Ф.Коваль – «Окремі аспекти правового статусу Вищого суду з питань інтелектуальної власності», професор кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права Ю.В.Білоусов – «Виконавча давність як строк у виконавчому провадженні», доцент кафедри правосуддя Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича О.В.Гетманцев – «Судова реформа в Україні та правове регулювання цивільного судочинства» та ін.