Відбулася науково-практична конференція викладачів, аспірантів і студентів «Економічна безпека сучасної України: виклики та загрози»

19-05-2015, 17:14

Організатор − кафедра економічної теорії Університету.

Захід відкрив проректор з наукової роботи Університету А.П.Гетьман, який наголосив, що конференція присвячена Дню науки святкування якого супроводжується проведенням в Університеті низки конференцій, семінарів та круглих столів. «Економічна безпека відіграє вирішальну роль у безпеці держави, дає поштовх зростанню конкурентоспроможності, розвитку та виведення України із кризи», − підкреслив Анатолій Павлович розкриваючи актуальність теми конференції.

Учасники представляли Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Національний аерокосмічний університет імені Н.Є. Жуковського, Харківський національний медичний університет, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова.

Робота конференції проходила у секціях:
− глобальні процеси в сучасному світі та досвід зарубіжних країн у розв’язанні економічних проблем;
− інноваційний розвиток та конкурентоспроможність економіки України;
− соціально-економічні проблеми сучасної України;
− економічна безпека України: складові та джерела загроз;
− вплив тіньового сектора та офшорних зон на розвиток національної економіки;
− роль держави у забезпеченні економічного розвитку;
− економіко-правові аспекти діяльності економічних суб’єктів

За результатами конференції видано збірник тез наукових доповідей та повідомлень.