Відбулася науково-практична конференція викладачів, аспірантів та студентів Університету «Соціально-економічні трансформації сучасного світу»

15-05-2013, 16:39

Організатор – кафедра економічної теорії Університету.

Захід відкрила завідувач кафедри економічної теорії, доктор економічних наук Л.С.Шевченко: «Цього разу конференція присвячена соціально-економічним трансформаціям сучасного світу, а до обговорення актуальних проблем долучилися не тільки члени студентського наукового гуртка, а й їх наставники – викладачі й аспіранти Університету». Л.С.Шевченко побажала всім учасникам плідної дискусії та подальших здобутків у навчанні, науковій та дослідницькій діяльності.

Робота конференції була організована у 12 секціях:

– «Інтеграційні процеси в сучасному світі та участь у них України»;

– «Міжнародна торгівля та зовнішньоторгівельна політика України»;

– «Причини, форми та наслідки участі України в процесах міжнародної міграції робочої сили»;

– «Роль інвестицій у розвиток економік України та світу»;

– «Закономірності функціонування світового ринку кредитних ресурсів»;

– «Сучасні проблеми розвитку національної економіки України»;

– «Розбудова соціальної держави в Україні»;

– «Економічна злочинність як загроза економічній безпеці країни та шляхи боротьби з нею»;

– «Вітчизняний та світовий досвід використання новітніх технологій у діяльності економічних суб’єктів»;

– «Обґрунтування напрямів та оптимальних меж держаного втручання в економічні процеси»;

– «Світовий досвід ефективного управління соціально-економічними процесами на макро- та мікроекономічних рівнях»;

– «Методи та інструменти ефективного менеджменту

За результатами конференції видана збірка тез наукових доповідей та повідомлень.