Відбулася науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права: теорія та практика»

07-12-2018, 22:14

Організатори: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, кафедра земельного та аграрного права та кафедра екологічного права, Національна академія правових наук України, Всеукраїнська екологічна ліга.

Модератор заходу проректор Університету з наукової роботи А.П. Гетьман привітав учасників і наголосив на тому, що науковий продукт у сферах земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права має знайти відображення у відповідній нормативно-законодавчій базі.

Серед 114 учасників конференції представники Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного університету «Одеська юридична академія», ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро) тощо.

На пленарному засіданні із доповідями виступили голова Всеукраїнської екологічної ліги Т.В. Тимочко (Проблемні питання розширення природно-заповідного фонду у контексті земельної реформи), проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого з наукової роботи А.П. Гетьман (Сучасні тенденції розвитку еколого-правової науки в умовах реалізації угоди про асоціацію України з ЄС), завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка Василя Зіновійовича Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України В.М. Єрмоленко (Деякі лексично-змістовні питання теорії екологічного права), професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права, Національного університету «Одеська юридична академія» І.І. Каракаш (Сучасні тенденції розвитку екологічного законодавства і права України) тощо.

Роботу конференції було продовжено в секціях:

– секція земельного та аграрного права

– секція екологічного права

– секція Всеукраїнської екологічної ліги

За результатами конференції видано збірник тез наукових доповідей та повідомлень.