Відбулася міжрегіональна науково-практична конференція молодих учених «Актуальні проблеми економіки, менеджменту та консалтингу: погляд молодих дослідників (до 75-річчя кафедри економічної теорії)»

21-11-2019, 11:32

Організатор: кафедра економічної теорії Університету

У заході взяли участь понад 100 учасників, які представляли Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харківський торговельно-економіний інститут Київського національного торговельно-економічного університету.

Завідувач кафедри Л.С.Шевченко привітала усіх присутніх і наголосила на особливостях конференції, яка присвячена 75-річчю кафедри економічної теорії. Такими особливостями стали – неабиякий інтерес студентів саме до проблем економіки, менеджменту і консалтингу, зв’язок економічних питань з правом, практична спрямованість багатьох досліджень та ін.

Людмила Степанівна розповіла про організацію роботи конференції і побажала усім учасникам плідної праці та жвавого обговорення теоретичних та практичних проблем.

Конференція продовжила свою роботу у таких дискусійних панелях:

  • Концептуальні засади та актуальні проблеми економічного розвитку України.
  • Теоретичне осмислення сучасних тенденцій цифровізації економіки.
  • Розвиток міжнародних економічних відносин в умовах глобальних викликів.
  • Актуальні питання державного регулювання соціально-економічних відносин в Україні.
  • Проблеми інноваційного розвитку та підвищення конкурентоспроможності підприємництва в Україні.
  • Бізнес-адміністрування: теорія та практика.
  • Бізнес-консалтинг: актуальні напрями та сучасні тренди.