Відбулася Міжнародна науково-теоретична конференція (ХХV Харківські політологічні читання) «Політична наука в епоху суспільних перетворень: потенціал і його реалізація»

03-02-2012, 22:29

Організатори: Харківська асоціація політологів, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України.

Засідання відкрив проректор з наукової роботи, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрНУ А.П.Гетьман.

З доповідями виступили: доктор філософських наук, завідувач кафедри політології, соціології та культурології ХНГУ імені Г.С.Сковороди І.Д.Денисенко «Філософсько-методологічні засади вдосконалення сучасних політичних досліджень», голова Всеукраїнської асоціації політичних наук, проректор університету «Україна» В.М. Бебик «Основні теоретичні засади       політико-комунікаційної праксеології», доктор філософських наук, завідувач кафедри соціології та політології НУ «ЮАУ імені Ярослава Мудрого» М.П.Требін «Українська реальність крізь призму політичної науки» та ін.

На конференції працювали секції:

  • вплив юридичної науки на реалізацію правової політики України;
  • філософсько-методологічні підвалини вдосконалення політичних досліджень;
  • соціологічні дослідження суспільно-політичних процесів доби перетворень;
  • політична глобалістика та її місце в умовах становлення нової геополітики реальності;
  • електоральна політологія в контексте демократизації українського суспільства;
  • українська партологія як перспективний напрям політичної науки.

У заході брали участь більш 80 учасників, у тому числі з Росії (Кубанський державний університет) та Білорусі (Вітебський державний університет).

За результатами конференції видано збірник тез наукових доповідей та повідомлень.