Відбулася Міжнародна науково-теоретична конференція (ХХVІ Харківські політологічні читання) «Сучасний політичний процес: стан та перспективи розвитку»

14-06-2013, 14:17

Організатори: Харківська асоціація політологів, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України.

Засідання відкрив проректор з наукової роботи, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрНУ А.П.Гетьман: «Мені дуже приємно зазначити, що ми цього року святкуємо  20-річний ювілей з дня заснування Харківської асоціації політологів. Перші політологічні читання були проведені у 1993 році на базі нашого вузу під патронатом ректора В.Я.Тація та проректора по науковій роботі М.І.Панова. Час показав, що цей науковий рух є затребуваним, і колектив та адміністрація Університету будуть його всіляко підтримувати».

На заході з доповідями виступили: доктор юридичних наук,  професор, академік НАПрНУ, завідувач кафедри кримінального права № 2 Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Почесний Президент Харківської асоціації політологів М.І.Панов − «Харківська асоціація політологів: двадцять років наукового пошуку та здобутків»;  доктор філософських наук, професор кафедри аналізу соціальних інститутів Міжнародного інституту економіки та фінансів НДУ ВШЕ, Російська Федерація В.Г.Ледяєв − «Досвід вивчення міських режимів у США і можливості його використання на постсоціалістичному просторі»; доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології та політології  Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», перший віце-президент Харківської асоціації політологів Л.М.Герасіна − «Механізм дії сучасних міжнародних відносин у світовому політичному процесі»; доктор політичних наук, професор кафедри культурології та політології Белгородського державного національного дослідницького університету НДУ «Бел ДУ», Російська Федерація К.М.Лобанов − «Кризи політичного розвитку: трагедія безвихідності чи шанс на оновлення?» та ін.

На конференції працювали секції:

− глобалізація та міжнародний політичний процес;

− політико-культурні трансформації у сучасних соціумах;

− модернізаційні процеси в Україні: інституційний та політико-культурний аспекти.

За результатами конференції видано збірник тез наукових доповідей та повідомлень.