Відбулася міжнародна науково-практична конференція «10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн»

14-10-2011, 16:15

13 – 14 жовтня відбулася міжнародна науково-практична конференція «10 років чинності  Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн».

Організатори заходу: Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» та Інститут вивчення проблем злочинності Національної академії правових наук України.

У роботі конференції взяли участь понад 160 науковців-спеціалістів у галузі кримінального, кримінально-процесуального права, кримінології, криміналістики з України, Росії, Білорусі, Німеччини, Польщі. Своїх представників направили провідні  навчальні та наукові колективи Києва, Харкова, Одеси, Львова, а також Верховна Рада України, Конституційний Суд України, Верховний  Суд України, Генеральна прокуратура України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, МВС України тощо. Серед учасників конференції – 8 академіків, 3 члени-кореспонденти Національної академії правових наук України, 30 докторів та 60 кандидатів юридичних наук.

Конференцію відкрив ректор Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», президент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор В.Я.Тацій. Із вітальним словом до учасників звернувся заступник Генерального прокурора  України  М.І.Гаврилюк.

На пленарному засіданні конференції заслухано більше десяти доповідей, у яких визначалися принципові фундаментальні проблеми  обговорюваної на конференції теми (Ю.В.Бауліна – судді Конституційного Суду України, В.С.Коміссарова – Президента Російського Конгресу кримінального права, завідуючого кафедрою кримінального права і кримінології юридичного факультету Московського державного університету ім. М.В.Ломоносова, Альбрехта Пітера Алексиса – професора кримінального права і кримінології, завідувача кафедри факультету права Університету Гете м.Франкфурт-на-Майні, Кшиштофа Вяка – завідувача кафедри кримінального права  Люблінського Католицького Університету Іоана  Павла II та ін.).

Обговорення доповідей продовжилося на секційних засіданнях, які працювали за чотирма напрямами:

  • загальнотеоретичні проблеми розвитку кримінального права України і його гармонізації з кримінальним правом європейських країн;
  • проблеми ефективності застосування КК України та його вдосконалення щодо покарання та звільнення від нього;
  • проблеми ефективності застосування  та вдосконалення норм Особливої частини КК України;
  • міжгалузеві зв’язки та взаємодія науки кримінального права із суміжними галузями знань.

На секційних засіданнях із доповідями виступили науковці університету.