відбулася міжнародна наукова конференція «Другі Харківські студентські кримінально-правові читання»

16-04-2011, 07:40

15 – 16 квітня відбулася міжнародна наукова конференція «Другі Харківські студентські кримінально-правові читання», яка присвячена 10-річчю прийняття Кримінального кодексу України.

У конференції брали участь 183 учасники з України, Росії, Білорусі.

Читання відкрив ректор університету, президент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор В.Я.Тацій.

Робота здійснювалася в режимі пленарного засідання, діяло дев’ять секцій, у шести з яких обговорювалися питання Загальної частини, а в трьох – Особливої частини кримінального права.

У рамках заходу також представлено проект «Школа кримінального права», де працювала виставка «Харківська школа кримінального права». Вона демонструвала архівні матеріали з підготовки проекту Кримінального кодексу України 2001 року; ретроспективу науково-практичних коментарів до нього, в написанні яких брали участь члени колективу кафедри кримінального права, рукописи видатних криміналістів – авторів проекту Кодексу, унікальні матеріали, пов’язані зі становленням і розвитком Харківської кримінально-правової школи, рідкісні видання кримінально-правової літератури з бібліотек видатних учених – професорів нашого університету.