Відбулася Міжнародна наукова конференція «Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах (до 100-річчя утворення Української Народної Республіки)»

28-11-2017, 10:36

Організатори: кафедра історії держави і права України та зарубіжних країн Університету, відділення теорії та історії держави і права Національної академії правових наук України.

Відкрив конференцію проректор з наукової роботи Університету А.П.Гетьман: «Актуальність заявленої теми конференції підтверджується зацікавленою участю в заході широкого кола вітчизняних та зарубіжних учасників. У заході  беруть участь 124  фахівці в галузі історії держави і права з України, Литви, Казахстану, Білорусі,  Південної Кореї, Кенії, Бразилії та Еквадору». Анатолій Павлович побажав плідної роботи та висловив сподівання, що дискусія стане цікавою та конструктивною.

У рамках конференції  головний редактор юридичного журналу «Право України» О.Д.Святоцький презентував та надав у дар науковій бібліотеці Університету фотолітописи: «За Україну, за її долю, за честь і волю, за народ! 100- річчя Української національної революції», «Уряди України. На шляху відновлення та утвердження державності», «Біловезька угода 8 грудня 1991 року. Точка неповернення», а також комплект «Читанка для діточок» Маркіяна Шашкевича. Поряд із цим О.Д.Святоцький презентував кіноматеріали «За Україну, за її волю!», у яких відображені оригінальні кадри подій, що відбувалися за часів становлення Української Народної Республіки.

Із доповідями виступили провідні вчені –  історики права з вищих юридичних закладів освіти: Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, юридичного факультету Ужгородського національного університету, юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, Харківського національного університету внутрішніх справ, Інститут права імені Володимира Сташиса Класичного приватного Університету, Національного університету «Києво-Могилянська академія» та ін., а також науковці відділу історико-правових досліджень Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України.

Доповідачі сконцентрували свою увагу на актуальних питаннях історії державотворення України та зарубіжних країн.