Відбулася Міжнародна наукова конференція «Сучасна кримінологія: досягнення, проблеми, перспективи», присвячена 50-річчю з дня заснування кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права

09-12-2016, 14:25

Ювілейна міжнародна наукова конференція, присвячена 50-річчю з дня заснування кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права, відбулася у залі засідань вченої ради.

Відкрив пленарне засідання проректор з наукової роботи Університету, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України А.П.Гетьман.  Він щиро від імені ректора Василя Яковича Тація привітав учасників заходу.

«Найбільш вагомим здобутком кафедри є формування наукової еліти країни та втілення кримінологічних концепцій у державну політику боротьби зі злочинністю. Тут відбулося професійне становлення цілої плеяди відомих в Україні та далеко за її межами науковців. Серед них – гордість Університету: Л.М.Сугачов, Л.Є.Орел, З.М.Оніщук, А.П.Копейченко, Ю.П.Зубарєв, І.М.Даньшин, А.Ф.Зелінський, В.В.Голіна та інші. Ці вчені стояли у витоків формування кримінологічної науки, створили харківську наукову школу кримінології, присвятили своє життя служінню науці та вихованню не одного покоління студентів, а також відіграли значну роль у становленні української кримінології», – сказав А.П.Гетьман.

«Актуальність заявленої теми конференції підтверджується зацікавленою участю в заході широкого кола вітчизняних та зарубіжних учасників. У роботі беруть участь 89 провідних науковців із 10 країн (Велика Британія, Німеччина, Австрія, Норвегія, Словенія-Косово, Швейцарія, Литва, Білорусь, Казахстан, Узбекистан), а також 28 вищих навчальних закладів та наукових установ України. Широке представництво різних наукових шкіл у роботі конференції сприяє всебічному обговоренню сучасних проблем кримінології та пошуку наукових шляхів і засобів протидії злочинності в умовах ускладнення криміногенної ситуації в Україні та світі», – наголосив проректор.

Учасників також привітав директор Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса НАПрНУ В.І.Борисов. Він зазначив, що кафедра постійно розвивається, веде активну діяльність щодо підвищення ефективності наукових досліджень, упровадження їх результатів у практичну діяльність, тісно співпрацює з науковими та навчально-науковими закладами нашої країни та за кордоном задля вирішення актуальних питань сучасності.

На ранковому пленарному засіданні виступили: доктор юридичних наук, професор, чл.-кор. НАПрН України, голова Координаційного бюро з проблем кримінології НАПрН України, Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри кримінального  права Національної академії  внутрішніх справ (м. Київ) В.І.Шакун – «Кримінологічний вектор українських реформ»; доктор кафедри кримінології, Інституту кримінальних наук, (Гамбург, Німеччина) Дірк Енцманн – «Віктимізація, повідомлення до поліції та існуюча система процесуального провадження у міжнародній перспективі»; доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, професор кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології Академії Державної пенітенціарної служби, член Президії ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права» (м. Чернігів) Т.А.Денисова – «Кримінологія сьогодення. Кримінологія майбутнього» та ін.

За підсумками роботи Міжнародної науково-практичної конференції видано збірник тез наукових доповідей та повідомлень.