Відбулася міжвузівська науково-практична конференція викладачів, аспірантів та студентів «Науково-теоретичні проблеми формування та розвитку правової економіки»

07-12-2016, 17:05

Організатор: кафедра економічної теорії Університету.

Захід відкрила завідувач кафедри економічної теорії Л.С.Шевченко, яка зазначила, що конференції, присвячені актуальним проблемам економіки, стали традиційними і проводиться дев’ять років поспіль. Людмила Степанівна також побажала присутнім успіхів та плідної роботи.

Матеріали подали 115 представників різних вузів: Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Харківської  державної академії культури, Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.

Робота конференції була організована у 10 секціях:

– «Феномен правової економіки та особливості її розбудови в Україні»;

– «Економіка та право як теоретико-практичне підґрунтя становлення правової економіки в Україні і світі»;

– «Проблеми та перспективи розвитку ефективної правової економіки в Україні»;

– «Загрози та перешкоді на шляху формування та розвитку правової економіки в Україні»;

– «Подолання соціально-економічних проблем сучасної України як складова розбудови ефективної правової економіки»;

– «Особливості ведення бізнесу в сучасній Україні»;

– «Конкуренція як передумова забезпечення високої ефективності функціонування правової економіки»;

– «Здобутки та провали України на шляху переходу до постіндустріальної економіки»;

– «Роль держави у забезпеченні сталого розвитку правової економіки в Україні»;

– «Особливості розвитку сучасної світової економіки та місце у ній України»;

За результатами конференції видана збірка тез наукових доповідей та повідомлень.