Відбулася мультимедійна презентація проектних робіт аспірантів «Prospects and Trends of Postgraduate Research» англійською мовою

29-02-2016, 11:50

Організатор − кафедра іноземних мов №1.

Мета заходу – презентація результатів досліджень молодих учених у рамках широкого спектра юридичної науки, сприяння обміну науковими поглядами, ідеями та думками в межах співтовариства молодих учених, формування готовності до наукової комунікації іноземними мовами.

Презентацію відкрив проректор з наукової роботи А.П.Гетьман, якій зазначив: «Низький рівень володіння англійською мовою створює перешкоду на шляху до отримання необхідної інформації, доступу до англомовних наукових досліджень, інтеграції української науки у світовий інтелектуальний простір. Протягом кількох останніх років за показниками цитування провідної міжнародної бази даних наукової інформації SCOPUS, Україна стабільно посідає місця у четвертому десятку країн світу. Саме тому сьогоднішній науковий захід є особливо актуальним і проводиться у нашому університеті вже декілька років поспіль. Вирішення багатьох важливих питань, що стоять перед сучасною українською наукою, під силу саме молодому поколінню науковців».

Також учасників привітала модератор першого проекту, асистент кафедри екологічного права Є.Копиця.

Аспіранти продемонстрували вміння володіти основами публічної промови. Виступам англійською мовою передувала ретельна підготовча робота, яка проводилась у тісній взаємодії аспірантів та викладачів кафедри іноземних мов №1. Кращі роботи, в яких поєднані усі складові успішної презентації (зміст, дизайн та подача матеріалу), продемонстрували К.Бочарова (кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права), О.Статівка (кафедра екологічного права), В.Чуєнко (кафедра міжнародного права), А.Заїка (кафедра конституційного права України), Д.Кригіна (кафедра фінансового права),  А.Білецький (кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права).