Відбулася мультимедійна презентація проектних робіт аспірантів «Перспективи та напрямки наукових досліджень» англійською мовою

11-12-2012, 15:49

Організатор заходу − кафедра іноземних мов №1 за участі аспірантів Є.Копиці, А.Калініної, А.Муратової, Р.Казак, М. Севостьяненко, О.Гончар, А.Каламайка, О.Грачова, Д. Аббакумової, К.Янакаєвої, Т.Музики, О.Борбунюка.

Мета заходу – вдосконалення у аспірантів навичок та вмінь проведення мультимедійної презентації як окремого аспекту професійного іншомовного спілкування.

Відкрив захід проректор з наукової роботи, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор А.П.Гетьман, який привітав учасників, висловив слова вдячності В.П.Сімонок та кафедрі іноземних мов № 1 за ініціювання нової форми науково-методичного заходу та виразив сподівання, що у майбутніх заходах візьмуть участь колеги з інших вузів та країн.

Учасники заходу продемонстрували не тільки вміння правильно відібрати, обробити, критично проаналізувати та подати інформацію, використовуючи сучасні інноваційні технології, адаптувати її до конкретної аудиторії, але й впевнене володіння іноземною мовою. Слід відзначити кращі презентації аспірантів Є.Копиці, О.Грачова, А.Каламайка, в яких гармонійно були поєднані усі складові успішної презентації: зміст, дизайн та подача матеріалу.

Оволодіння навичками презентації іноземною мовою має велике значення для професійної діяльності юристів, викладачів, які постійно стикаються з необхідністю виступати публічно.

Мультимедійна презентація є мотиваційним, креативним і  водночас ефективним засобом навчання іноземної мови, який  сприяє розвитку професійних комунікативних компетенцій, навичок роботи з технічними та програмними засобами.