Відбулася конференція трудового колективу Університету

12-09-2020, 20:16

Захід 11 вересня відкрив голова конференції проректор з наукової роботи Анатолій Гетьман, який повідомив, що у зв’язку з пандемією коронавірусу в Україні й світі конференція проходить у незвичному форматі – у чотирьох локаціях та з використанням онлайн-трансляції, а також про те, що зареєструвалися 157 зі 197 обраних делегатів. 

Ректор Університету Василь Тацій виступив із звітною доповіддю про виконання умов контракту з Міністерством освіти і науки України за період з 2015 по 2020 рік, зауваживши, що звіт є певною мірою підбиттям підсумків діяльності за весь період перебування на посаді з 1987 року.  

Протягом звітного періоду робота ректорату Університету була спрямована на забезпечення високоефективної стабільної статутної діяльності вишу, головним напрямом якої є підготовка фахівців-правників з вищою освітою високого професійного рівня, виконання державного замовлення й договірних зобов’язань Університету тощо. 

Відповідно до запропонованої ректоратом і підтриманої колективом стратегії Університет протягом десятиліть, особливо впродовж минулих п’яти років, динамічно розвивався. Його потенціал за роки незалежності України зріс в цілому у 56 разів за всіма показниками.  

«Сьогодні Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого – це один із найавторитетніших закладів вищої освіти нашої країни, визнаний центр підготовки високопрофесійних юристів для різних сфер юридичної практики, в якому проводиться науково-дослідна робота як з фундаментальних, так і прикладних проблем, а колектив робить вагомий внесок у розбудову правової держави Україна,– наголосив Василь Якович. – Не можна оминути й той факт, що зусиллями науково-педагогічних працівників підвищується потенціал Університету, розширюються можливості. Крім того, наш виш має розвинену інфраструктуру, сучасну матеріальну базу, широкі міжнародні зв’язки, завдяки чому забезпечуються функціонування й інноваційний розвиток освіти, підвищення її якості й доступності, інтеграція в європейський освітній простір зі збереженням національних досягнень і традицій. Принагідно додати, що ми як ЗВО розвиваємося, удосконалюємо свою структуру, послідовно модернізуємо організацію освітньої діяльності, розширюємо її практичну спрямованість і спеціалізацію, відкриваємо нові спеціальності, запроваджуємо новітні інформаційні технології».  

Підсумовуючи виступ, Василь Тацій зазначив, що в цілому вишу вдалося успішно виконати програму розвитку на 2015-2020 роки, й подякував за багаторічну плідну співпрацю, взаєморозуміння і підтримку. Ректор також окреслив коло питань, які мають бути покладені в основу подальшої роботи. 

Голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації Університету Валентина Білик розповіла про те, що ректорат упродовж багатьох років тісно співпрацює з профкомом у справі виконання Колективного договору Університету, створюючи гідні умови праці, забезпечуючи вчасну виплату заробітної плати, надаючи матеріальну допомогу тим, хто її потребує. «Наріжним каменем цього напряму діяльності завжди була ідея про те, що люди є головною цінністю Університету»,  додала профспілкова лідерка.  

Звіт ректора одноголосно схвалено рішенням конференції трудового колективу.